Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet gir 24 millioner til ulike vannprosjekter

En av fire elver og innsjøer i Norge har ikke god nok miljøtilstand. Miljødirektoratet gir nå 24 millioner kroner fordelt på 77 prosjekter i hele Norge for å gjøre livet til fisk og annet liv i elever, innsjøer og kystvann, bedre.

– I tillegg til å forbedre vannkvaliteten og livsgrunnlaget til dyr og planter som lever i vannet, skal flere av tiltakene redusere lokal flomfare. Det er en viktig tilpasning til et klima i endring, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Annonse

Det gis blant annet støtte til undersøkelser som skal avdekke miljøutfordringer i vannforekomster, og til informasjonsarbeid ut mot befolkningen om hvordan den enkelte kan bidra positivt.

I tillegg gis det støtte til å organisere samarbeid om vannforbedrende tiltak mellom ulike aktører. (NTB)

Neste artikkel

Tynt ozonlag har hentet seg inn