Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljødirektoratet foreslår nye regler for utenlandske treslag

Mer ansvar på skogeier: Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. Bildet er fra Steigen i Nordland. (Foto: Nibio)
Mer ansvar på skogeier: Sitkagran er det mest brukte utenlandske treslaget i skogbruket i dag. Bildet er fra Steigen i Nordland. (Foto: Nibio)

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet vil gi skogeiere større ansvar for å kontrollere spredning av utenlandske treslag i skogbruket.

I forslaget til høring åpnes det for at skogeiere etter søknad fortsatt kan få tillatelse til å sette ut utenlandske treslag. Dette gjelder for eksempel sitkagran og lutzgran. Det foreslås å etablere en ansvarssone på normalt 100 meter, hvor skogeier skal kontrollere og fjerne spredning.

Det vil fortsatt være en høy terskel for å gi nye tillatelser til utsetting i landskap med liten eller ingen påvirkning fra utenlandske treslag.

Annonse

– Den viktigste endringen sammenlignet med dagens forskrift er å legge et tydelig ansvar på skogeier. Skogeier skal holde kontroll med utenlandske treslag i den sonen hvor mesteparten av spredningen skjer, og ansvaret er uavhengig av når spredningen har skjedd. Dette vil tydeliggjøre skogeiers ansvar, og dermed øke innsatsen for å redusere negative virkninger av utenlandske treslag, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I høringsdokumentene er et forbud vurdert opp mot fortsatt regulert utsetting. En av ulempene ved et forbud er at muligheten for å pålegge skogeiere å drive spredningskontroll faller bort. Et forbud vil også ha negative konsekvenser for skognæringa, og kan gi klimavirkninger ved redusert opptak og lager av karbon.

Det foreslås at man går over fra søknadsplikt til meldeplikt for produksjonsformer som ikke medfører fare for spredning til omgivelsene. Dette vil omfatte det aller meste av juletreproduksjonen der trær blir høstet før de setter frø. Forslaget følger opp punkter i den siste skogmeldingen om å vurdere forenklinger for juletreproduksjonen.

Forslaget til endringer i forskriften og høringsdokumentene er utarbeidet i samarbeid med Landbruksdirektoratet. Høringsfristen er 14. januar 2022.

Neste artikkel

Professoralt «visvas» fra Olav Hjeljord