Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljø- og klimatiltak

Jordbruket mener det er viktig å gjennomføre miljø- og klimatiltak som gjørnæringa i stand til å håndtere mer ustabilt vær og som bidrar til å kutte utslipp. Utvalget krever blant annet:

Sikre finansiering av klimatiltak i Landbrukets Klimaplan.

Bionova må etableres og utformes som et verktøy for klimaomstilling for bonden.

Sikre finansiering til utviklingen av landbrukets klimakalkulator.

Sikre gratis “klima førsteråd” til alle bønder slik at alle har like muligheter til å komme i gang med klimaarbeidet på gårdsnivå.

Økt finansiering av Innovasjon Norges Verdiskapingsprogram for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket.

Klimatiltak må bidra til å øke norsk matproduksjon gjennom bedre ressursutnyttelse og bruk av jordbruksarealer og utmarksbeiter i hele landet.

Neste artikkel

Dyrevelferd