Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer gammel skog

Nibio har nylig publisert rapporten «Tilstand og utvikling i skog 2002–2017» om miljøtilstanden i skog, og da primært skog som forvaltes for skogbruk. Rapporten omfatter først og fremst perioden 2002–2017, og ser på utviklingen i produktiv skog under barskoggrensen, utenom Finnmark.

Annonse

– Både stående volum, antall grove trær, samt volumet av død ved og arealandelen gammel skog har økt betydelig gjennom tidsperioden, sier seniorforsker Jogeir Stokland ved Nibio til Nationen.

Neste artikkel

Bygger 163 leiligheter i massivtre