Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener huskatter tar livet av sju millioner fugler per år

Norsk Ornitologisk Forening har beregnet hvor mange fugler som blir drept av katter i Norge.

NOF har nylig ferdigstilt en rapport om predasjon på fugler forårsaket av huskatter. (Foto: Anders A. Engelskjønn)
NOF har nylig ferdigstilt en rapport om predasjon på fugler forårsaket av huskatter. (Foto: Anders A. Engelskjønn)

I 2016 fantes ca. 770 000 eide huskatter i Norge. På bakgrunn av anslag fra ulike vitenskapelige studier på antall fugler som drepes pr. huskatt, har NOF beregnet at huskatter dreper ca. 7 millioner fugler i Norge hvert eneste år.

I tillegg til å se nærmere på omfanget av predasjonen fra huskatter i Norge, tar rapporten også for seg ulike tiltak for å forhindre at så mange fugler dør.

Gode jaktinstinkter

De første huskattene ble antakelig innført til Norge på 800-tallet. Siden huskatter stort sett kan ferdes fritt i naturen, har de ikke mistet sine opprinnelige jaktinstinkter.

Dessverre jakter ikke huskatter kun på de artene som mennesker anser som skadedyr (f.eks. rotter og andre gnagere innomhus).

Noen arter er mer utsatte for predasjon enn andre, skriver NOF. Bakkehekkende fuglearter er nok særlig utsatt i hekketiden, og trusselen fra huskatten kommer i tillegg til mange andre trusler som menneskelige forstyrrelser og arealbeslag.

Annonse

Mange arter som finnes ved fuglebrett eller som hekker i nærheten av mennesker er også høyt opp på lista over arter som blir tatt av huskatter.

Katteeiere kan gjøre mye

Katteeiere kan gjøre en rekke tiltak for å forhindre at huskatten fanger fugler. NOFs nye rapport tar for seg mange slike tiltak. Dette inkluderer følgende:

Holder man katten innendørs tar den ikke fugler. Viktigst er dette i morgentimene og på kvelden.

Bruk av halsbånd laget for å redusere predasjonsomfang.

Tiltak ved fôringsplassen som begrenser huskattens tilgang til disse.

NOF mener ID-merking av huskatter er til stor hjelp hvis en huskatt kommer på avveie. Kastrerer man huskatten, kan man også redusere risikoen for etablering av bestander av hjemløse katter.

Neste artikkel

Fire nye fuglearter på Norgeslisten