Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Medlemsundersøkelsen 2022: Mange bønder bekymret for framtida

De fleste medlemmer er fornøyde med Bondelaget, men mange er også bekymret for økonomi og framtid.

Bondens inntekt: Nesten 75 prosent svarer at den aller viktigste jobben for Bondelaget nå er å øke inntektene i næringa. (Illustrasjonsfoto: Marit Glærum)
Bondens inntekt: Nesten 75 prosent svarer at den aller viktigste jobben for Bondelaget nå er å øke inntektene i næringa. (Illustrasjonsfoto: Marit Glærum)

Nesten 10 000 medlemmer har gitt tilbakemelding til Bondelaget under årets medlemsundersøkelse.

De viktigste grunnene til medlemskap er ifølge medlemmene selv å støtte norsk matproduksjon (63 prosent), å ha en fagorganisasjon som bonde (58 prosent) og å støtte det politiske arbeidet Bondelaget gjør (48 prosent), skriver Bondelaget.

Ulike medlemsfordeler oppnår 39 prosent.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag. (Foto: Øystein Heggdal)
Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag. (Foto: Øystein Heggdal)

– Vi er til for våre medlemmer og derfor er deres synspunkter avgjørende for oss. Resultatene fra undersøkelsen skal nå behandles grundig, både sentralt og i fylkeslaga. Vi jobber hver eneste dag for alle bønder, og det er viktig at absolutt alle våre medlemmer sikres en reell mulighet til å påvirke, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Viktigste jobben

I underkant av 60 prosent er enig eller helt enig i at Bondelaget oppnår gjennomslag for viktige saker for landbruket. Nesten 75 prosent svarer at den aller viktigste jobben for Bondelaget nå er å øke inntektene i næringa.

Annonse

Mange er usikre på om de er medlem i Bondelaget om fem år (36 prosent), og vi ser at dette ofte knyttes til forventinger om hva Bondelaget kan få til av inntektsvekst.

– Vi er glade for at de aller fleste er fornøyde med jobben Bondelaget gjør, men vi tar med oss tilbakemeldingene om hvordan vi kan forbedre oss, sier Hjørnegård.

Mange innspill om prioriteringer

Det politiske arbeidet er viktig for medlemmene og mange gir innspill til hva Bondelaget bør prioritere framover.

– Det er mange historier om egen livssituasjon, og til dels sterk bekymring for økonomi og framtid. Det viktigste for den enkelte bonde nå er at vi snur situasjonen gjennom et godt jordbruksoppgjør denne våren, sier generalsekretæren.

Tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsen blir tatt på alvor, lover hun.

– Fylkeslaga og de ulike avdelingene fra sekretariatet i Oslo vil nå sende inn tilbakemeldinger og forslag til tiltak i Bondelagets arbeid. Deretter vil dette behandles grundig i styret, slik at vi kan sikre best mulige vilkår for alle våre medlemmer, sier Hjørnegård.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn