Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet opphever portforbudet for tamfugl

Utbruddssesongen for høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er i ferd med å klinge av, og portforbudet for tamfugler i 17 Rogalands-kommuner ble opphevet 29. august.

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Endringene som nå gjøres, er langt på vei i tråd med råd fra Veterinærinstituttet.

– Til tross for at vi nå opphever portforbudet i Rogaland, oppfordrer vi likevel alle som har tamfugl til å skjerme fuglene sine fra direkte og indirekte kontakt med villfugl for å forebygge smitte fra villfugl, sier seksjonsleder Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Annonse

Dette innebærer bl.a. at vanning og fôring av dyrene bør foregå under tett tak, skjermet fra ville fugler.

Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa.

– Bortsett fra de to kommersielle fjørfebesetningene i Rogaland i november 2021, har vi unngått de dyrevelferdsmessige utfordringene ved smitteintroduksjon og avliving i større fjørfehold, slik vi har sett i våre naboland, sier Jahr.

Neste artikkel

Største fugleinfluensaepidemien i Europa noensinne