Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet om svin: Mange regelbrudd, men få alvorlige

Det er så langt gjennomført 168 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022». I 54,8 prosent av dyreholdene er det oppdaget brudd på regelverket. Få av disse er alvorlige brudd.

Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller strø, som grisen skal ha i bingen sin, skriver Mattilsynet. Grisene på bildet har det bra, og er ikke blant avvikene. (Illustrasjonsfoto: Marit Glærum)
Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller strø, som grisen skal ha i bingen sin, skriver Mattilsynet. Grisene på bildet har det bra, og er ikke blant avvikene. (Illustrasjonsfoto: Marit Glærum)

I løpet av 2021 og 2022 skal Mattilsynet gjennomføre totalt 600 tilsyn i denne tilsynskampanjen. De foreløpige funnene viser hva Mattilsynet har funnet etter at 168 av de totalt 600 tilsynene i kampanjen er gjennomført.

– Det er mange tilsyn igjen, og det er derfor viktig å ikke trekke konklusjoner utfra disse foreløpige funnene. Antallet er viktig for å få et tilstrekkelig grunnlag for å kunne si noe om velferden for svin i Norge, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd og leder av styringsgruppen for Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022.

Flest avvik på rotemateriale og strø

Besetningene som får besøk, er valgt ut tilfeldig blant norske svineprodusenter, og det er Veterinærinstituttet som har gjort utvalget. Et tilfeldig utvalg skal gi et så korrekt og helhetlig bilde av tilstanden i norsk svineproduksjon som mulig.

Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller strø, som grisen skal ha i bingen sin. Når det blir registrert brudd på regelverket her, kan det variere fra litt for lite strø og rotemateriale til fullstendig fravær.

– Tilsynene vi nå gjennomfører, gir våre inspektører god mulighet til å veilede bonden, som er en viktig del av Mattilsynets oppgave, sier Knævelsrud.

I over 60 prosent av tilsynene der det ble funnet regelbrudd, var det brudd på ett eller to av totalt åtte sjekkpunkter for slaktegris og ti for smågris.

Annonse

Gimming: – Dyrevelferden er god

– Disse første resultatene tegner et bilde som vi kjenner oss mer igjen i. Det er forbedringspunkter å jobbe med, men dyrevelferden hos gris er god, med få alvorlige avvik, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bjørn Gimming
Bjørn Gimming

– Det er viktig for meg å si at vi ikke er i mål, verken med tilsynskampanjen eller med dyrevelferdsarbeidet. Det er en kontinuerlig jobb, der hele næringa må være skjerpa hele tida, legger han til.

Ikke alvorlig vanskjøtsel

Mattilsynet har så langt i kampanjen ikke funnet alvorlig vanskjøtsel i noen av svineholdene. Forhold i denne kategorien omfatter tilfeller der flere dyr er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

Tilsynet hart heller ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle svinehold eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet. Mattilsynet har ikke funnet brudd på regelverket knyttet til fiksering av purker.

Én svineprodusent er ilagt overtredelsesgebyr.

Den samme produsenten har fått delvis aktivitetsforbud, som følge av gjentakende regelbrudd over flere år.

Det er utført 26 tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering av gris. Det er ikke avdekket noen regelbrudd.

Neste artikkel

Forbud mot fuglejakt i 15 kommuner i Rogaland