Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet har vært på de første inspeksjonene i ny kampanje

Mattilsynet skal kartlegge velferden for norske griser. Alle inspeksjonene i kampanjen er uvarslede.

Funnene i tilsynskampanjen i Rogaland i 2017– 2018 og filmen «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist i NRK Brennpunkt i 2019, er blant årsakene til at Mattilsynet gjennomfører en landsdekkende kampanje nå. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)
Funnene i tilsynskampanjen i Rogaland i 2017– 2018 og filmen «Griseindustriens hemmeligheter», som ble vist i NRK Brennpunkt i 2019, er blant årsakene til at Mattilsynet gjennomfører en landsdekkende kampanje nå. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)

I perioden januar 2021 til juni 2022 skal Mattilsynet på inspeksjon i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger over hele landet. Inspektørene vil blant annet se på rutinene for å håndtere purker som føder, syke og skadde dyr, og grisenes tilgang på plass, mat og drikke, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– God velferd for griser er viktig. Vi skal kartlegge hvordan grisene har det, og om driften i svineholdet er i tråd med regelverket for dyrevelferd. I kampanjen vil vi også gi bonden veiledning om regelverket, slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Ingunn Midttun Godal, adm. direktør i Mattilsynet.

Vi trenger mer kunnskap om dyrevelferden i norske svinebesetninger for å kunne vurdere behovet for ytterligere oppfølging av næringen og eventuelt justering av regelverket, forklarer Godal.

Vanligvis gjør Mattilsynet inspeksjoner der risikoen for å finne regelbrudd er størst. Inspeksjonene i denne kampanjen er ikke risikobasert.

– For å få et så korrekt og helhetlig bilde av tilstanden som mulig, er det et viktig at utvalget er tilfeldig. Vi trenger å se hvordan det står til og hvordan regelverket følges opp, sier direktøren i Mattilsynet.

Informasjon og veiledning

I løpet av den siste uken har alle svinebønder mottatt et brev med informasjon om hva Mattilsynet skal se på under inspeksjonene.

Det er også opprettet en egen nettside der svinebøndene finner veiledning om kravene i regelverket.

Annonse

– Det er viktig for oss at bøndene får god informasjon om kampanjen og veiledning om hvordan kravene i regelverket skal forstås, sier Midttun Godal.

Selv om bonden har fått informasjon om hva Mattilsynet skal se etter på inspeksjon, vil alle inspeksjonene i kampanjen være uvarslede. Det betyr at inspektøren kontakter bonden først når han eller hun står på tunet.

– Uvarslede inspeksjoner er viktig for at vi skal få se de faktiske forholdene i fjøset. I tillegg er det en viktig forpliktelse vi har gjennom EU-regelverket, sier Midttun Godal.

Dette skal Mattilsynet sjekke under inspeksjonene:

Hvilke rutiner bonden har for å forebygge, håndtere og behandle syke og skadde dyr.

Om grisene får tilstrekkelig strø og rotemateriale, og om purker som skal føde, får redebyggingsmateriale.

Om grisene har tilstrekkelig plass til å bevege seg, hvile og spise, og om de har god nok tilgang på vann.

Om purker fikseres unødvendig når de føder.

Om bonden kan dokumentere all veterinærbehandling av dyr, inkludert egenbehandling, og registreringer av antallet døde dyr ved hvert tilsyn i fjøset.

I svinebesetninger med smågrisproduksjon, noterer inspektøren navn eller dyrehelsepersonellnummer på veterinære(r) som utfører kastrasjoner i besetningen. En egen dyrehelsepersonellgruppe fører så tilsyn med veterinærens legemiddelbruk ved kastrasjoner av gris.

Neste artikkel

Afrikansk svinepest har rammet Thailand