Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet har bedre oversikt over mædiutbruddet

Smittesporing og resultatet av all prøvetaking har ført til at vi nå har bedre oversikt over situasjonen, mener Solfrid Åmdal i Mattilsynet.

Selv om Matttilsynet nå har fått mer oversikt over status, er de ikke trygge på at sykdommen er utryddet. Mattilsynet vil teste alle sauebesetningene i Trøndelag på nytt i 2021 og 2022, forklarer Solfrid Åmdal. (Foto: Norsk Landbruk)
Selv om Matttilsynet nå har fått mer oversikt over status, er de ikke trygge på at sykdommen er utryddet. Mattilsynet vil teste alle sauebesetningene i Trøndelag på nytt i 2021 og 2022, forklarer Solfrid Åmdal. (Foto: Norsk Landbruk)

Sommeren 2019 ble Mædi påvist i Trøndelag. Dette er en dødelig sykdom hos sau og det finnes hverken behandling eller vaksine.

Nærmere undersøkelser har vist at utbruddet har sammenheng med tidligere utbrudd i samme område i 2005, skriver Mattilsynet.

Tilsynets strategi er å utrydde sykdommen.

– Mange besetninger har fått opphevet restriksjonene i løpet av denne høsten, men ikke alle, sier Solfrid Åmdal, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Kan være flere besetninger med mædi

Selv om Matttilsynet nå har fått mer oversikt over status, er de ikke trygge på at sykdommen er utryddet.

– Mædi er en snikende sykdom med diffuse symptomer og det kan være vanskelig å se at sauen er syk. Det kan derfor fremdeles være besetninger med mædi som vi ikke har funnet. Derfor planlegger Mattilsynet å teste alle sauebesetningene i Trøndelag på nytt i 2021 og 2022, sier Åmdal.

Annonse

Smittesporing og prøvetaking

I tillegg til oppfølging av smittede besetninger og kontaktbesetningene deres, er alle kjente sauebesetninger i Trøndelag nå testet for mædi.

– I forbindelse med prøvetaking av besetninger uten kjent kontakt til utbruddet oppdaget vi fire besetninger med mædi. Disse hadde vi ikke funnet med den vanlige smittesporingen. Totalt har vi funnet ni besetninger med smitte, sier Åmdal.

Privatpraktiserende veterinærer har gjennomført prøvetaking av besetninger uten kjent kontakt til utbruddet på oppdrag fra Mattilsynet.

– Smittesporing knyttet til de smittede besetningene og resultatet av all prøvetaking har ført til at vi nå har bedre oversikt over situasjonen, legger hun til.

Viktig med gode rutiner

Rask bekjempelse gir bedre økonomi, bedre dyrehelse og bedre dyrevelferd – en vinn-vinn-situasjon for alle parter, skriver Mattilsynet.

– De fleste sykdommer vil kunne smitte før bonden kan merke at dyrene sine er syke. Dette gjør det utfordrende å bekjempe sykdom. Det vil alltid være fornuftig å ha minst mulig kontakt med dyr utenfor besetningen. Hvis det skulle oppstå sykdom i en besetning, som har hatt kontakt med mange andre besetninger, vil det bli en større og mer komplisert jobb å kartlegge, undersøke og bekjempe sykdommen, sier Åmdal.

– Har du få livdyrkontakter, er det mindre sannsynlig at du får sykdom introdusert i besetningen din, og det er mindre sannsynlig at besetningen blir berørt dersom det oppstår smitte i andre dyrehold, legger hun til.

Neste artikkel

Pinnekjøt frå Strilalam er suksess i vest