Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet finner for mange regelbrudd

Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte svinebesetningene.

Veldig ofte gjaldt regelbruddene for lite rotemateriale, strø og behandling av syke og skadde dyr. Bildet har ingen ting med inspeksjonene å gjøre. Illustrasjonsfoto: Bondebladet
Veldig ofte gjaldt regelbruddene for lite rotemateriale, strø og behandling av syke og skadde dyr. Bildet har ingen ting med inspeksjonene å gjøre. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

Mattilsynet har i 2021 og 2022 gjennomført inspeksjon i 582 svinebesetninger. Det er avdekket ett eller flere regelbrudd i vel halvparten av de inspiserte svinebesetningene.

For mange produsenter har brudd på regelverket knyttet til strø, rotemateriale og syke og skadde dyr.

– Men vi har også sett at mange svineprodusenter driver bra. Noen driver godt over kravene i regelverket, andre driver dårlig eller veldig dårlig, skriver Mattilsynet.

– Ikke godt nok

– Det at vi finner regelverksbrudd i mer enn halvparten av svineholdene, er ikke godt nok, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

Det er dyreholders ansvar å sørge for god velferd for grisene, poengterer direktøren.

– For å sikre en varig god bedring i svinenæringa, må hele nettverket rundt dyreholder bidra. Bondeorganisasjonene, næringen og andre aktører i nettverket, vil i tillegg til Mattilsynet, kunne bidra til god dyrevelferd i norsk svineproduksjon. Vi vi må med våre ulike roller jobber godt sammen, ha en god dialog og utveksle relevant informasjon, sier Godal.

Ikke god nok oppfølging

Nesten én av fire dyreholdere oppfylte ikke kravene til behandling av syke og skadde dyr. Når griser ikke får den behandlingen de skal når de er syke eller skadde, har det stor påvirkning på deres trivsel.

– Det er vondt for grisen å være syk eller skadet, og Mattilsynet ser svært alvorlig på at så mange som en fjerdedel av svineprodusentene ikke tar seg av syke og skadde griser på en tilfredsstillende måte. Det er for dårlig, sier Godal.

Mange griser får ikke nok rotemateriale og strø

Annonse

De to vanligste regelbruddene var at det ikke ble gitt nok strø og/eller rotemateriale. Cirka én av tre oppfylte ikke kravene til rotemateriale, og cirka én av fire oppfylte ikke kravene til strø. Dette påvirker velferden til veldig mange griser.

– Vi ser at dyrevelferden på landsbasis kan få et viktig løft hvis kravene til rotemateriale og strø etterleves, sier Godal.

Grisen skal ha en ren, tørr og bekvem liggeplass. Mangel på strø kan blant annet føre til gnagsår, etsing av sår i huden og infeksjoner. Tilstrekkelig strø er derfor viktig både for grisenes trivsel, komfort og helse, skriver tilsynet.

Øst er best i klassen

Det er en langt større andel svineprodusenter som driver i tråd med regelverket i region øst, enn i de andre regionene.

Av de sammenlignbare regionene, var det i region sør og vest vi avdekket størst andel besetninger med mange regelbrudd og størst andel tilfeller av mangelfull behandling av syke og skadde dyr.

Det var også her Mattilsynet har måttet bruke de sterkeste reaksjonsformene.

I region Stor-Oslo var det også en stor andel besetninger med mange regelbrudd og med regelbrudd knyttet til behandling av syke og skadde dyr. Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til disse tallene, ettersom grunnlaget er mindre.

Kastrering av gris

Alle veterinærer brukte bedøvelse og smertestillende ved kastrering av gris, skriver Mattilsynet.

Mattilsynet har i tilsynskampanjen også undersøkt om veterinærer som kastrerer smågris har brukt bedøvelse og langtidsvirkende smertestillende.

Alle de 121 veterinærene som har fått tilsyn, har brukt dette.

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall