Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet avviklet åtte dyrehold

Illustrasjonsfoto: Marie Hatlevoll
Illustrasjonsfoto: Marie Hatlevoll

Mattilsynet kontrollerte dyrevelferden for landdyr i dyrehold, under transport og på slakteri i perioden fra 1. januar t.o.m. 30. april. Mer enn tusen dyrehold ble kontrollert.

– Vi var på tilsyn i 1 028 dyrehold totalt og gjennomførte tilsyn med dyrevelferden i 794 av dem. For 67 prosent av tilsynene ble det ikke gitt forhåndsvarsling. Det ble oppdaget brudd på dyrevelferdsregelverket i 53 prosent av sakene, men få brudd som innebærer alvorlig vanskjøtsel, heter det i rapporten fra Mattilsynet.

At andelen regelverksbrudd er såpass høy, må vurderes i lys av at det oftere gjøres tilsyn i dyrehold der Mattilsynet mener det er risiko for dårlig dyrevelferd.

Annonse

I 12 dyrehold ble det funnet alvorlig vanskjøtsel. Det er fire flere enn i samme periode i fjor, men ennå et lavt tall sett opp mot det totale antallet dyrehold.

Det ble fattet vedtak om avvikling i åtte dyrehold.

Mattilsynet registrerer videre en nedgang på 18 prosent til 3.038 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i første kvartal.

Neste artikkel

– Finnes ingen perfekte sølvkuleløsninger