Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet avdekket ulovlig medisinering av produksjonsdyr

Noen veterinærer har benyttet legemidler som inneholder kloramfenikol til matproduserende dyr.

Øye-infeksjoner: Kloramfenikol er et bakteriostatisk antibiotikum som vesentlig brukes til lokalbehandling ved øye-infeksjoner. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes. (Illustrasjonsfoto: Apotek 1)
Øye-infeksjoner: Kloramfenikol er et bakteriostatisk antibiotikum som vesentlig brukes til lokalbehandling ved øye-infeksjoner. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes. (Illustrasjonsfoto: Apotek 1)

Alle matproduserende dyr som har fått dette legemiddelet må destrueres, skriver Mattilsynet.

– Den ulovlige medisineringen ble avdekket gjennom et ordinært, risikobasert tilsyn. På grunnlag av dette funnet har Mattilsynet gjennomført målrettede undersøkelser for å se om flere kan ha foretatt slike ulovlige forskrivninger. Så langt har vi avdekket at 21 veterinærer i ulike deler av landet har benyttet legemidler som inneholder det ulovlige virkestoffet kloramfenikol. Brukt på riktig måte til kjæledyr og mennesker er kloramfenikol lovlig. Det er imidlertid forbudt til matproduserende dyr i Norge og EU fordi trygge restnivåer ikke kan settes, sier Ole-Herman Tronerud, fagdirektør i Mattilsynet.

Dyr i samme besetning

Det samme vil kunne skje med andre dyr i de samme besetningene dersom legemiddelet er benyttet i besetningen, og det ikke kan sannsynliggjøres hvilke dyr som har fått legemiddelet, forklarer Tronerud.

Annonse

– Dette gjør vi for å sikre at det ikke kommer mat på markedet der det er usikkert om ulovlige legemidler har blitt brukt, og som kan skape tvil om mattryggheten, sier fagdirektøren.

Mattilsynet har et løpende overvåkningsprogram på fremmedstoffer inkl. legemiddelrester. Det tas ca. 4300 prøver årlig på landdyr. Av disse er ca. 1600 tatt ut for å avsløre forbudte stoffer, inkludert kloramfenikol.

Overvåkningsprogrammet har vært gjennomført hvert år siden 1997. Det har ikke blitt funnet kloramfenikol i noen prøver ennå.

Store konsekvenser

Nå jobber Mattilsynet med å forebygge at dette ikke skal skje igjen.

– Det overrasker oss at noen har brukt eller forskrevet medisin som er forbudt til matproduserende dyr. Dette er utvilsomt en sak som har store konsekvenser for flere av de involverte. Det er svært viktig at alle veterinærer slutter å bruke denne medisinen på matproduserende dyr for godt, og at bønder ikke bruker slike legemidler til sine husdyr. Det er også viktig at kravet om å dokumentere hvilke dyr som behandles med legemidler følges av både dyreeier og veterinær. Dette vil vi følge opp med tilsyn med veterinærene og dyreeierne, og i videre dialog med næringen og Veterinærforeningen, sier Ole-Herman Tronerud.

Neste artikkel

EU-Parlamentet vil bedre dyrevelferden