Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet anbefaler fortsatt jakt for å håndtere skrantesyke

Jakt og ekstraordinære uttak av bukkeflokker der det er praktisk mulig, det foreslår Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Direktoratet og tilsynet mener ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Direktoratet og tilsynet mener ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– I tråd med den kunnskapen vi har om sykdommen, situasjonen på Hardangervidda og innspill fra en bredt sammensatt arbeidsgruppe så har Mattilsynet og Miljødirektoratet kommet frem til en felles anbefaling, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Direktoratet og tilsynet mener ordinær jakt fremdeles skal være det primære virkemiddelet.

– Dersom det er praktisk mulig og dyrevelferdsmessig forsvarlig er det viktig å redusere antall voksne bukker i vinter, sier Godal.

Miljødirektoratet og Mattilsynet anbefaler:

*At skrantesjuke på Hardangervidda så langt som mulig håndteres gjennom ordinær jakt, med tiltak for å effektivisere jakta

*Ekstraordinære uttak av bukk 2,5 år og eldre i vinter, når forholdene ligger til rette for dette

Annonse

*Minst mulig forstyrrelser av fostringsflokker med simler, ungdyr og kalv under et eventuelt ekstraordinært uttak.

Grunnen til at direktoratene anbefaler å ta ut villreinbukker, er at andelen voksne bukker på Hardangervidda bør tas ned for å redusere risikoen for smitte.

Bakgrunnen for dette tiltaket er kunnskap fra forskning. Voksne bukker antas å ha dobbelt så stor sannsynlighet for å bli smittet som voksne hunndyr

– Vi har en adaptiv tilnærming til håndteringen av skrantesjuke. Det betyr at anbefalinger og tiltak justeres når ny kunnskap blir tilgjengelig. Vi vil derfor bestille en oppdatert rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø, som vil gi grunnlag for fremtidige anbefalinger fra direktoratene i årene som kommer. Anbefalingen som nå er gitt er gjeldende for 2023, sier Mattilsynet-direktøren.

– Jakt avgjørende

Jakta er helt avgjørende i kampen mot skrantesjuke, og vi klarer ikke å bekjempe denne sykdommen uten den viktige innsatsen fra jegere og lokal villreinforvaltning, mener Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Samtidig ser vi at det er en utfordring å ta ut nok bukker med jakt alene. Derfor anbefaler vi nå et ekstraordinært uttak av bukk i vinter, der dette kan gjøres uten ekstra forstyrrelse av fostringsflokkene, sier Hambro.

Det er nå opp til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet å vurdere om uttaket skal gjennomføres.

Neste artikkel

Det begås en stor urett mot villreinen