Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matmakt 2018: Her er landbrukets 100 mektigste

Hvem bestemmer egentlig over det landbruket vi har i landet vårt? For fjerde år på rad kårer Bondebladet og Nationen de mektigste personene i landbruks-Norge.

Hvem påvirker? Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser.
Hvem påvirker? Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser.

Makt defineres som evnen til å nå sine mål, om så mot andres vilje og interesser. Makten kan utøves synlig, i en beslutningsprosess, eller skjult, gjennom innflytelse over andre menneskers beslutninger. Slik er det også i landbruksnæringen.

Landbruket er en næringskjede som sysselsetter 100 000 mennesker, og tar vi med leverandørindustrien nærmer vi oss 200 000 sysselsatte. Det er veldig mange mennesker som er avhengig av at bonden kan produsere mat.

Hvem påvirker?

Annonse

Vår ambisjon med maktlista er å vise hvem som har størst påvirkning på bondens rammebetingelser og inntekt. Hvem som påvirker hva som spises og hvordan maten produseres.

Politikerne har stor innflytelse over beslutninger som tas, men vår liste viser at det også ligger mye landbruksmakt i for eksempel embetsverk, samvirkeorganisasjoner, næringsmiddelindustri, media og ikke minst matkjeder.

Som velgere og forbrukere har Ola og Kari Normann stor innflytelse over landbruket i Norge, men det er samtidig dagligvarekjedene som bestemmer hva som er mulig å legge i handlekurven. Få dagligvarekjeder gir stor maktkonsentrasjon, og derfor er det kanskje ikke så rart at vi finner hele syv kjøpmenn blant de femti første plassene på maktlista.

Klikk her for å gå til lista

Neste artikkel

Går fra dagligvarelobby til direktørstilling i Nærings- og fiskeridepartementet