Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matjorda vant i Vestby

Regjeringa har bestemt at matproduksjon skal prioriteres på Deiljordet.

Fortsatt mat: Nå er det endelig avgjort at matproduksjon er viktigere enn både kjøpesenter, idrettsanlegg og lekeland på dette Delijordet i Vestby. Foto: Øyvind Kjølberg
Fortsatt mat: Nå er det endelig avgjort at matproduksjon er viktigere enn både kjøpesenter, idrettsanlegg og lekeland på dette Delijordet i Vestby. Foto: Øyvind Kjølberg

Vestby kommune ønsket å bygge idrettsanlegg og lekeland på dyrka mark. Fylkesmannen sendte saken til avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt Fylkesmannen medhold. Totalt er området på 248,5 mål.

- Vi jubler! Det er fantastisk at Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og også Landbruksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, enes om matjordas betydning, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder I Norges Bondelag i en pressemelding. Haugen har jordvern som et av sine fagområder.

Begrunnelsen er hensynet til nasjonale føringer for jordvern og naturverdier av nasjonal og regional interesse.

- Jorda er utgangspunktet for all produksjon i landbruket. 3 prosent av Norges areal er dyrka mark, og bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der. Stortinget har satt et nasjonalt mål for å verne denne jorda, og det er gledelig at Regjeringa følger dette opp på denne måten. For oss er det selvinnlysende at disse områdene må vernes, forteller Haugen.

Tidligere overkjørt av Sanner og Listhaug

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sa i 2013 ja til å bygge Ikea- varehuset på 70 dekar matjord på Delijordet. Departementet la den gang vekt på at det er bred lokal enighet om prosjektet og at etableringen kunne bidra til å styrke utviklingen av Vestby sentrum.

Annonse

Fylkesmannen viste også da til at området ligger i en god klimasone med høy produksjon, og at flytting av matjord er komplisert og at det tar mange år før jordstrukturen er så god at det sikres høy produksjon.

Både Sanner og daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug valgte å se bort fra innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling, som påpekte at omdisponering av 70 dekar matjord i bruk til korndyrking er i strid med norsk landbruks- og matpolitikk.

Men nå er det endelig bestemt at matjord er viktigere, og dette er Bondelaget veldig fornøyd med.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen er tilhenger av utbyggingen og sier til Vestby Avis at planene om Viken Sport Arena nå kan skrinlegges. – Vedtaket i departementet er endelig. Mens statsminister Erna Solberg gjentatte ganger har understreket at kommunene selv skal få bestemme mer og at vi ikke skal bli overkjørt av sentrale myndigheter så kommer altså denne saken. Og det fra et departement med en Høyre-statsråd, sier han videre.

- Et gigantisk regionalt sportsanlegg kan være en gavepakke for enhver ordfører, og det er lett å forestille seg både forventningene og skuffelsen. Men, ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner. Og det er det dette egentlig handler om, forteller Frøydis Haugen.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn