Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange tar landbruk i Lyngdal

KVS-Lyngdal har 15 agronomer under utdanning dette skoleåret. Det er en dobling fra tidligere år.

Det er 15 agronomer under utdanning ved KVS-Lyngdal skoleåret 2018/2019. Det har vært en god økning i søkertallet de siste årene. Foto: Andreas Kjondal
Det er 15 agronomer under utdanning ved KVS-Lyngdal skoleåret 2018/2019. Det har vært en god økning i søkertallet de siste årene. Foto: Andreas Kjondal

Kristen videregående skole Sør (KVS), tidligere Lyngdal jordbruksskole, er en privat videregående skole i Lyngdal kommune.

Skolen er en integrert del av det videregående skoletilbudet i Vest-Agder fylkeskommune.

– De siste årene har vi hatt en økning i elever på landbruk. Ikke siden 90-tallet har vi hatt så mange elever på denne linja. Antallet de siste årene har ligget mellom fem og sju elever. Jeg er usikker på hva som er grunnen, men vi opplever generelt en større interesse for landbruk. En del av elevene har ikke bakgrunn fra landbruk, men er likevel klare på dette valget. Mange ønsker å ta et fjerde år for å få studiekompetanse, sier inspektør Jon Nygård ved skolen.

Bra med praksis

Hvis de velger høyere utdanning innenfor mat og landbruk, får de med seg mye praksis fra skolen, mener Nygård.

– Det er en veldig god ballast å ha med seg videre i studier og arbeid, sier han.

På naturbruk kan elevene velge mellom landbruk, skog/friluftsliv eller hest.

– Hvis noen elever ønsker en ren yrkesfaglig utdanning, kan en velge å gå tre år for å bli agronom, eller to år på skole pluss to år i lære for å bli hestefaglært, sier han.

Annonse

Elevene på landbruk, som kommer fra Agder, Telemark, Hordaland og Rogaland, er en gira og sammensveisa gjeng med ungdommer, mener inspektøren.

– De fleste bor på internatet og de har mye moro sammen, på skole og i fritid, sier Nygård.

KVS-Lyngdal har ca. 320 elever til sammen, hvorav rundt 200 bor i skolens leiligheter og internat. Skolens gårdsbruk har storfe, sau, høns og hest. Skolen har ca. 300 dekar med dyrka areal, for det meste gras, men også noe potet.

Vil studere på Blæstad

Steinar Kjosavik (19) fra Sandnes går tredje året på landbruk. Han har planer om å ta påbygg neste år.

– Jeg vil ta fjerdeåret for å få studiekompetanse. Etter det året har jeg planer om studier ved Høgskolen i Innlandet på Blæstad. Her vil jeg studere landbruksteknikk eller agronomi, sier Kjosavik.

Han søkte seg til KVS-Lyngdal for å prøve noe nytt, og komme til en ny plass. Steinar skryter av miljøet ved skolen, som har elever fra mange steder i Norge.

– Vi er mange i klassen vår, og det er veldig kjekt. Det er godt miljø på landbruk, med varierte skoledager, og jeg har lære masse nytt gjennom skoletida, sier han.

På sikt har Steinar planer om å ta over hjemgården på Sviland i Sandnes.

– Det har jeg tenkt på siden slutten av ungdomsskolen. Vi har melkeproduksjon og litt sau hjemme, så det er det som er planen på sikt, sier han.

Neste artikkel

Melkekø for å få selge kvote