Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange dagligvarebutikker fikk pålegg

54 frittstående dagligvarebutikker måtte gjøre utbedringer, etter at Mattilsynet i Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland i 2018 gjennomførte tilsyn hos 88 butikker.

Illustrasjonsfoto: Linda Sunde
Illustrasjonsfoto: Linda Sunde

I tre av butikkene var tilstanden så alvorlig at eier fikk pålegg om å stenge hele eller deler av butikken inntil de fikk rettet opp i forholdene. En av disse fikk i tillegg også forbud mot å omsette enkelte av matvarene i butikken, skriver Mattilsynet.

Dårlig renhold og vedlikehold av butikklokalene var årsak til at Mattilsynet påla eierne å stenge.

– Det er bekymringsfullt når skadedyr kan komme inn i lokaler der det lagres og selges matvarer. Skadedyrene, spesielt mus og rotter, kan bringe med seg smittestoffer som kan gjøre maten helseskadelig, sier seniorrådgiver Ågot Li i Mattilsynet.

13 forretninger måtte utbedre rutinene for å få bedre sporbarhet på varene de selger.

Sporbarhet viktig

Forbud mot å omsette matvarer ble også gitt til tre andre butikker, uten at de samtidig fikk pålegg om å stenge.

– Å kunne spore matvarer et trinn tilbake i handelskjeden er viktig for å kunne trekke tilbake matvarer der det kan være fare for helseskade. Sporbarhet er også viktig for å dokumentere at matvarene er kjøpt hos registrerte eller godkjente virksomheter i Norge, opplyser Li.

Dårlig merking

Annonse

Mattilsynet er ikke fornøyd med at 35 av de 88 inspiserte forretningene ikke hadde merket matvarene sine på norsk.

Merkingen skal gi informasjon om hva varen inneholder, og det er den enkelte butikkeiers ansvar å sørge for at merkingen er på norsk. De må derfor sørge for at dette er i orden før varene legges ut for salg.

Tolv forretninger må ha bedre kontroll på temperaturen der de oppbevarer kjølevarer

Matvarer som kjøtt og fisk er lettbedervelige og må oppbevares ved rett temperatur for å ha god kvalitet i hele holdbarhetstiden.

– Det er ikke gode nok rutiner i forretningene når så mange som 12 fikk pålegg om å ha bedre kontroll på kjølekjeden, sier Ågot Li.

Brukte tvangsmulkt

De fleste butikkeierne utførte utbedringene innen tidsfristen vi satte, men for fire virksomheter ble det nødvendig å bruke tvangsmulkt som virkemiddel for å få forholdene i orden.

I 30 av de 88 kontrollerte butikkene var alt i orden

I fire butikker ble det kun påpekt eller veiledet om mindre alvorlige brudd på regelverket.

Neste artikkel

Fruktbonde får 950 000 kroner fra Grofondet