Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Måler fukten i jorda og på lageret

Fire kamerater fra Kvelde i Larvik ville utvikle noe sammen. Resultatet ble EasyGrowth, en sensor som måler fukt og temperatur i jorda og inne på lageret.

Klar til bruk: Stian Lysnes (fra venstre), Hans Petter Bye Stien, Thor Martin Liverød og Richard Myhre Nordkvelde har store planer for fukt- og temperaturmåleren de har utviklet.
Klar til bruk: Stian Lysnes (fra venstre), Hans Petter Bye Stien, Thor Martin Liverød og Richard Myhre Nordkvelde har store planer for fukt- og temperaturmåleren de har utviklet.

Måleren sender informasjon i skyen hver sjette time, og dette får brukeren presentert med grafer på telefon eller PC. Systemet egner seg i prinsippet for all planteproduksjon.

– Måleren gjr informasjon om plantenes vekstforhold og vanningsbehov. Utbyttet er størst der dyrkeren har vanningsanlegg og kan sette inn tiltak, samtidig som man unngår overvanning og utvasking av næringsstoffer, sier Hans Petter Bye Stien.

Han er daglig leder i EasyGrowth AS, selskapet han driver sammen med barndomskameratene Richard Myhre Nordkvelde, Stian Lysnes og Thor Martin Liverød.

Sensoren er prøvd ut med godt resultat på poteter, grønnsaker og korn.

– I tillegg kan det egne seg for bl.a. golfbaner, og vi snakker også med fotballklubber i eliteserien, sier Stien.

Flyttet til hjembygda

Etter å ha fulgt hverandre gjennom oppvekst og skolegang, studerte Hans Petter ved Høgskolen i Bø, mens de tre andre bodde sammen mens de studerte elektro, it og maskinteknikk i Trondheim.

På mobilen: Måleresultatene blir presentert som grafer på mobilen eller PC. (Foto: EasyGrowth)
På mobilen: Måleresultatene blir presentert som grafer på mobilen eller PC. (Foto: EasyGrowth)

Etter noen år med yrkespraksis flyttet barndomsvennene (alle 33 i år) tilbake til hjembygda Kvelde. Det var da ideen om en fukt- og temperaturmåler tok form.

Thor Martin Liverød forteller at han snakket med forpakteren på hjemgården da de kom inn på vurderinger rundt vanning. Mye av kunnskapen var erfaringsbasert, var ikke dette noe man kunne lage et produkt for?

Ønskeliste fra bønder

– Det var løsninger i markedet, men de var dyre og krevde mye utstyr. Vi bestemte oss for å få til noe fornuftig, og kontaktet bønder som satte opp en ønskeliste. De var også villige til å teste ut det nye produktet. Engasjement sa oss at dette var nyttig, og at viljen til å ta i bruk ny teknologi er stor i jordbruket, forteller de fire gründerne.

Nå har de lagt ned grunnsteinen i form av ett kretskort med mulighet for å bruke inntil fire sensorer.

– I dag bruker vi kun to av disse, så vi har plass til ytterligere to sensorer til. CO2-måling på lager og registrering av nitrogeninnholdet i planter er eksempler på funksjoner som vil bli vurdert i neste fase. Det kan også bli kobling mot dryppanlegg, sier de.

Støtte fra IN

Innovasjon Norge har støttet prosjektet med ca 300 000 kroner. De vant også en innovasjonspris i Larvikbanken på 100 000, i tillegg til det de har skutt inn av tid og penger selv.

Hans Petter Bye Stien

Utbyttet er størst der dyrkeren har vanningsanlegg og kan sette inn tiltak
Annonse

De første enhetene i kommersielt salg blir sendt ut til kunder i mars. Appen er åpen, og interesserte kan teste ut løsningen ved å få brukernavn og passord på produsentens nettside.

Raske å sette ned

– Hvordan brukes sensoren rent praktisk?

– Den graves ned til en tredjedel av effektiv rotdybde, og er designet for å være rask å sette ned og flytte. Ved å sette den der du pleier å få tørkestresset først, får du varsel for resten av jordet. Vi tenkte på nettverk med flere enheter på hvert jorde, men har landet på at de fleste har best nytte av èn måler på tørkestedet for en jordtype.

Easygrowth skal være et produkt for “bonden i gata”, med lav terskel for å ta det i bruk og en inngangspris rundt 4 000 kroner.

Monterer selv

– Hvordan foregår produksjonen?

– Hittil har vi 3D-printet deler, men hvis volumet øker slik vi håper blir det injeksjonsstøping. Vi bruker standardløsninger der vi kan, og plastrøret er produsert hos underleverandør. Kretskortet blir også produsert av underleverandør, etter eget design. Sluttmonteringen gjør vi selv, og sensoren drives av et oppladbart batteri. Kommunikasjonen går på Telias løsning for tingenes internett.

Gründerne fra Kvelde møter konkurranse, men mener interessen viser at de har et marked. De tenker også eksport på sikt, spesielt til land hvor vann er en knappere ressurs.

Flere bruksområder

Kristian Bjerke har prøvd ut EasyGrowth gjennom to vekstsesonger. Han dyrker poteter og korn i Larvik, og har mye sandjord. I praksis blir det potetene som tar vanningskapasiteten når det er tørt.

Spesielt etter tørkesommeren 2018 så han behovet for måling, og det har spart mye administrativ kjøring rundt for å følge med på jordene. Han understreker at det er viktig å plassere måleren på det tørreste stedet.

– Vi driver jord som ligger spredt, og leier oss inn på vekstskifte. Da får man jord man ikke kjenner så godt, og målerne gjør det lettere å følge med på fordampingen.

– Vi utvider bruksområdene, og i år skal vi sette ned sensoren rett etter jordbearbeiding for å måle middeltemperaturen i jorda. Hensikten er å få potetene i jorda så fort som mulig for å få tidlige avlinger.

Vi har en kombinasjon av gamle og nye lagre uten klimaanlegg rundt omkring, og også her har systemet vært nyttig. Det gir litt mer hvilepuls, sier Kristian Bjerke.

Neste artikkel

Millionkutt i tilskuddsordning for sesongarbeidere