Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mæland: – Vi trenger å holde hjulene i gang

Regjeringa gjør endringer, slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge.

Budskapet blir godt mottatt i Gartnerhallen. – Vi har jobba lenge og mye for å få det til, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. (Foto: Karl Erik Berge)
Budskapet blir godt mottatt i Gartnerhallen. – Vi har jobba lenge og mye for å få det til, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. (Foto: Karl Erik Berge)

– Nå gjør vi endringer slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Forslaget skal først på høring, før det så vedtas av regjeringa. Deretter må minimum to tredeler av Stortinget stemme for forslaget.

– Vi trenger å holde hjulene i gang. Vi skal ha grønnsaker og vi skal dyrke mat, og landbruket er veldig avhengig av sesongarbeidskraft fra andre deler av Europa, sier Mæland.

Morthen: – Betyr svært mye

– Vi er veldige glade for dette. Vi har jobba lenge og mye for å få det til, og det betyr svært mye for grøntnæringa, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen.

Gartnerhallen SA er Norges største aktør innenfor produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies per i dag av 1165 frukt- og grøntprodusenter.

– Vil dette gi mer ro for produsentene framover?

– Det er svært mye som er usikkert ennå, som nok arbeidskraft, markeder, priser og annet, men nok og kompetent arbeidskraft til sesongen starter er veldig viktig. Så dette har stor betydning for produsentene i Gartnerhallen, sier Morthen.

Bollestad: – Jobbet mye med dette

Annonse

– Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere, som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på departementet sine hjemmesider.

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises.

Må i karantene

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

– Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring, og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Vi jobber også videre med å finne incentiver for å få nordmenn til å ta jobb i landbruket, sier Bollestad.

EU: Kritisk yrkesgruppe

Forslaget fra regjeringen kommer samme dag som EU ba medlemsstater klassifisere sesongarbeidere i landbruket som en kritisk yrkesgruppe, skriver Nationen.

– Tusenvis av kvinner og menn som jobber hardt for å holde oss trygge, sunne og med mat på bordet må krysse grenser i EU for å komme seg på jobb. Det er vårt kollektive ansvar å sørge for at deres bevegelse ikke blir hindret, samtidig som vi tar alle forhåndsregler for å unngå ytterligere spredning av pandemien, sier europakommisær for sysselsetting, Nicolas Schmit.

I forrige uke la europakommisær for landbruk, Janusz Wojciechowsk ut om hvordan situasjonen er for landbruket i EU-landene.

– Vi står foran en krise uten sidestykke, og jeg er stadig mer takknemlig for bøndenes og produsentenes kontinuerlig harde arbeid, til tross for økende vanskeligheter og press. De utfordrende tidene vi nå er i har vist robustheten i matforsyningskjeden, sa han.

Blant annet følger kommisjonen nøye med på alle landbruksmarkeder og handel av matvarer, ifølge Wojciechowsk.

Neste artikkel

Ny veksthus-teknologi mot skadegjørere