Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mædi-virus påvist i Trøndelag

For første gang siden utbruddet i 2002-2005 er det påvist mædi hos en sauebesetning i Norge.

Sammenligning med genetisk informasjon viser at viruset fra besetningen i Trøndelag er mest likt et virus som ble isolert fra en sau i Norge i 2005. (Foto: Liv Jorunn D. Sagmo)
Sammenligning med genetisk informasjon viser at viruset fra besetningen i Trøndelag er mest likt et virus som ble isolert fra en sau i Norge i 2005. (Foto: Liv Jorunn D. Sagmo)

Diagnosen er stilt på grunnlag av påvisning av antistoffer mot lentivirus i blodprøver fra sauer fra besetningen, karakteristiske forandringer i lungene fra to dyr og arvemateriale for mædivirus i lungevev, lymfeknute og blodceller, skriver Veterinærinstituttet.

Mistanken ble vakt på grunnlag av undersøkelser av prøver tatt ut i regi av overvåkingsprogrammet for mædi/CAE som Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet.

Første gang i 1973

Mædi ble påvist for første gang i Norge i 1973. Det siste utbruddet av mædi i Norge ble oppdaget på kjøttkontrollen i slakteriet høsten 2002.

Annonse

Påvisningen medførte at over 15 000 blodprøver fra mer enn 300 saueflokker ble analysert serologisk for å kartlegge smittespredning.

Ingen klare tegn på sykdom

Mædivirus tilhører lentivirus der også viruset som forårsaker caprine artritt encefalitt (CAE) hører til. De fleste infiserte dyr viser ingen klare tegn på sykdom, og det er derfor vanskelig å oppdage sykdommen, skriver Mattilsynet.

Typiske symptomer på mædi er pusteproblemer som vedvarer og tiltar over tid. Noen dyr får kronisk lungebetennelse eller tørrhoste.

Det er vanlig at smittede dyr får sekundærinfeksjoner og at de magrer av. Noen dyr kan få skader i jur og/eller ledd.

Tidligere undersøkelser har vist at CAE-virus fra geit og sau i Norge er forskjellig fra mædivirus, og det er derfor ikke sannsynlig at geit er opphav til smitten.

Neste artikkel

– Altfor mykje jerv