Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

LMD ber om kandidater til nasjonal jordvernpris

1. april er fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris 2021.

Prisen deles ut annethvert år. Randaberg kommune fikk prisen i 2019 på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)
Prisen deles ut annethvert år. Randaberg kommune fikk prisen i 2019 på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)

Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.

– Levende og aktivt landbruk

– Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Annonse

Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark.

Fylkeskommuner og kommuner

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis, skriver LMD.

Aktørene kan være ulike parter innenfor offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Neste artikkel

– Alle er tjent med et jordvernmål som er lett å styre etter