Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

LMD ber om kandidater til nasjonal jordvernpris

1. april er fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris 2021.

Prisen deles ut annethvert år. Randaberg kommune fikk prisen i 2019 på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)
Prisen deles ut annethvert år. Randaberg kommune fikk prisen i 2019 på bakgrunn av sine tydelige mål om å ta vare på jordbruksareal i sin kommuneplan. (Foto: Bethi Dirdal Jåtun)

Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.

– Levende og aktivt landbruk

– Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Annonse

Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark.

Fylkeskommuner og kommuner

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis, skriver LMD.

Aktørene kan være ulike parter innenfor offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.

Neste artikkel

Vil stramme inn jordvernmålet