Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite rester av legemidler i kjøtt i 2017

Ved screening av nyreprøvene ble det påvist rester av antibakterielle midler i ni prøver. Sju nyreprøver fra storfe og to fra svin.

Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin (AB-restprogrammet). Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge
Mattilsynet har gjennomført overvåking av rester fra antibakterielle midler i slakt av storfe, småfe og svin (AB-restprogrammet). Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge

Det viser en ny rapport fra Mattilsynet.

– De fleste overskridelsene handlet ikke om brudd på regelverket. Det brukes lite nyrer i matproduksjon i Norge. Vi vurderer at disse overskridelsene i nyrene ikke utgjør helsefare for norske forbrukere, sier seniorrådgiver Waleed Ahmed Alqaisy i Mattilsynet.

Funn i ni prøver

Av 892 gjennomførte nyreprøver, ble det funnet rester i ni nyreprøver. Mattilsynet vurderer at disse overskridelsene ikke utgjør helsefare for norske forbrukere.

Påvisningen indikerte forekomst av trimethoprim i én nyreprøve fra svin mens dihydrostreptomysin (DHS) ble påvist i sju nyreprøver fra storfe og én nyreprøve fra svin.

Annonse

Alle disse ni nyreprøvene og tilhørende muskelprøver ble analysert videre i en verifiseringsprosess hvor både trimethoprim og DHS ble påvist i nyreprøvene i konsentrasjoner over den tillatte grenseverdien.

Ingen av de tilhørende muskelprøvene hadde rester over grenseverdiene.

Dreper eller hemmer bakterievekst

Antibakterielle legemidler (AB) er en fellesbetegnelse som omfatter alle legemidlene som dreper eller hemmer veksten av bakterier. Dette vil si legemidler som brukes mot bakterielle infeksjoner.

AB-restprogrammet ble gjennomført i 2017. Prøvene omfattet 284 storfe, 459 svin og 149 småfe (145 prøver fra sau og 4 fra geit). Dette inkluderer åtte prøver fra storfe som ble sendt til analyse grunnet mistanke om uforsvarlig bruk av antibakterielle midler.

Hver prøve består av nyrevev og muskelvev tatt fra samme slaktedyr.

Neste artikkel

Husdyr på utegang skal ha tørr liggeplass