Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lisensfellingsperioden for jerv framskyndes

Oppstart av lisensfellingsperioden for jerv framskyndes fra 10. september til 20. august.

Vedtakene om lisensfelling av jerv som er fattet for perioden 2022–2023 gjelder fra og med 20. august 2022. Rovviltnemndene kan, som tidligere, fastsette en kortere lisensfellingsperiode dersom de mener det er grunnlag for dette. Foto: Mostphotos
Vedtakene om lisensfelling av jerv som er fattet for perioden 2022–2023 gjelder fra og med 20. august 2022. Rovviltnemndene kan, som tidligere, fastsette en kortere lisensfellingsperiode dersom de mener det er grunnlag for dette. Foto: Mostphotos

Endringen trer i kraft fra og med 20. august 2022. Dette er en oppfølging av Hurdalsplattformen og regjeringas føringer om en mer restriktiv rovdyrpolitikk, skriver regjeringen.no.

– Regjeringa er opptatt av å innrette forvaltningen slik at lisensfellingskvoter tas ut i samsvar med vedtak og at lisensfelling av jerv effektiviseres. En tidligere oppstart av lisensfelling kan tilrettelegge for en raskere utvikling i den retning også for jerv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Start lørdag 20. august

Klima- og miljødepartementet har endret forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) med umiddelbar ikrafttredelse.

– Dette er en viktig oppfølging av Hurdalsplattformen. Det er viktig å få til en mer effektiv jervejakt, og her kan det bli mulig å kombinere reinsdyrjakt, som også starter den 20. august, med jervejakt. Det er viktig at vi får dette raskt ut, slik at jegere kan hente inn tillatelse fra grunneiere til å starte lisensjakt etter jerv, sier Aleksander Øren Heen (Sp), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Annonse

Villrein kan jaktes i hele landet f.o.m. 20. august t.o.m. 30. september.

På høring i sommer

Saken har vært på alminnelig høring i sommer. I høringsbrevet ble det skissert ulike alternativer uten at Klima- og miljødepartementet tok nærmere stilling til disse.

Departementet mottok 84 høringsuttalelser, og flertallet gikk inn for et alternativ med fremskyndet oppstart av lisensfellingsperioden fra 10. september til 20. august i hele landet.

Et mindretall av høringssvarene ønsket ikke endring med tidligere oppstart, og pekte på dyreetiske utfordringer som kan inntreffe for jervevalpenes overlevelse dersom mordyr blir skutt i en periode der valpene fremdeles kan være avhengig av mor.

Neste artikkel

Sauegolva må sjekkast nøye