Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lettere å få inn arbeidere

Så langt har norske grøntforetak fått innvilget innreise for over 4200 utenlandske arbeidstakere, nå merker Landbruksdirektoratet en nedgang i antall søknader.

Blomkålhøsting hos Jone Wiig på Jæren. (Foto: Marie Hatlevoll)
Blomkålhøsting hos Jone Wiig på Jæren. (Foto: Marie Hatlevoll)

Lettelser i innreiserestriksjonene fører til at færre grøntprodusenter nå søker om innreise for arbeidstakere fra utlandet gjennom ordningen «søknad om unntak for innreiserestriksjonene for grøntnæringen», skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding. Ordningen ble iverksatt i mars.

Norske myndigheter har nå innført lettelser i innreiserestriksjonene. Dersom en arbeidstaker kommer fra et land som er «grønt» på innreisetidspunktet, og ikke har oppholdt seg i et «rødt» land de siste ti dagene før innreise, trenger ikke vedkommende søke gjennom Landbruksdirektoratets ordning for å få innreise.

Det samme gjelder dersom arbeidstaker er fullvaksinert eller har hatt covid-19 det siste halvåret og kan dokumentere dette gjennom EUs felles løsning for koronasertifikat.

Polen og Romania er blitt «grønne»

Over halvparten av søknadene om innreise har omfattet arbeidstakere fra Polen og Romania, primært fra Polen. Polen og Romania er blant de landene som nå er blitt «grønne». Dette er trolig hovedårsaken til at antallet søknader om innreise nå synker. Fra lettelsene ble kjent fredag 18. juni, har det så langt kommet inn i underkant av 50 søknader per dag. I ukene før 18. juni kom det inn over 80 søknader per dag.

Landbruksdirektoratet behandler de søknadene som kommer inn etter de kriterier som til enhver tid gjelder for ordningen, men gjør oppmerksom på andre lettelser i innreiserestriksjonene gjør at arbeidstakere kan ha rett på innreise selv om de får avslag på søknad hos Landbruksdirektoratet.

Annonse

På grunn av de strenge innreiserestriksjonene denne våren, er det innført en midlertidig ordning med tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen.

Ordningen skal bidra til at næringen får økt tilgang på arbeidskraft i årets sesong og kompensere for økte kostnader til opplæring. Den er aktuell for foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær.

Fortløpende saksbehandling og utbetaling

Landbruksdirektoratet åpnet for søknader om tilskudd fra 31. mai etter at regjeringen hadde fremmet forslag om bevilgning. Under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 18. juni, bevilget Stortinget 25 millioner kroner til ordningen.

Etter vedtaket i Stortinget har Landbruksdirektoratet startet med utbetaling av tilskudd. 16 produsenter har til nå søkt om tilskudd for i alt 115 arbeidstakere. Omtrent to tredjedeler av søknadene som er levert så langt, kommer fra foretak med grønnsaksproduksjon, mens frukt- og bærprodusenter står for den siste tredjedelen.

Tilskuddet er på 6 500 kroner per arbeidstaker som oppfyller vilkårene. Den nye arbeidstakeren må ha behov for opplæring, og kan ikke ha vært ansatt hos foretaket tidligere. Vedkommende må ha lovlig opphold i Norge og kan ikke ha kommet til landet gjennom ordningen med unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandsk arbeidskraft.

Neste artikkel

Svært fornøyd med norske ungdommer i åkeren