Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Leif Forsell sluttar

Forsell går av som departementsråd.

Slutter: Leif Forsell var statens forhandlingsleder i jordbruksforhandlingene også i 2019. Da møtte han Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff. (Foto: Linda Sunde)
Slutter: Leif Forsell var statens forhandlingsleder i jordbruksforhandlingene også i 2019. Da møtte han Lars Petter Bartnes og Kjersti Hoff. (Foto: Linda Sunde)

Etter åtte år som øvste sjef i Landbruks- og matdepartementet har Leif Forsell bede om å få fråtre stillinga si som departementsråd. Det skriv Nationen.

Forsell har vore departementsråd i Landbruks- og matdepartementet (LMD) sidan hausten 2011.

Annonse

I ein e-post til Nationen skriv Forsell skriv følgjande om årsaka til at han sluttar.

«Grunnen til det er enkel – jeg har sett på fødselsattesten min, og den viser at jeg blir 66 år i januar neste år. Jeg har derfor kommet til at det nå er et høvelig tidspunkt for å avslutte mitt arbeid i departementet», skriv Forsell.

Gjennom stillinga som departementsråd har Forsell mellom anna vore statens forhandlingsleiar i jordbruksoppgjera.

Forsell er innstilt på å fortsetje i stillinga innstil videre, eventuelt inntil ny departementsråd er på plass.

Neste artikkel

Blåser opp til bråk rundt melkedistribusjon