Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ledertrioen i Norges Bondelag gjenvalgt

Gjenvalg i tråd med innstillingen.

Den "nye" ledertrioen er den samme som den gamle: Fra venstre Bjørn Gimming, Lars Petter Bartnes og Frøydis Haugen. Foto: Iver Gamme
Den "nye" ledertrioen er den samme som den gamle: Fra venstre Bjørn Gimming, Lars Petter Bartnes og Frøydis Haugen. Foto: Iver Gamme

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble dagens tre ledere gjenvalgt etter innstillingen fra valgnemda. Lars Petter Bartnes ble valgt som leder, mens Bjørn Gimming og Frøydis Haugen fortsetter som hhv 1. nestleder og 2. nestleder.

Bartnes var styremedlem i Nortura fra 2004-2014 og styremedlem i Norges Bondelag i fem år før han ble leder i 2015. Bartnes driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skogdrift.

Fjerde år som nestleder

Bjørn Gimming er fra Idd i Østfold hvor han driver med korn og ammeku, og går inn i sitt fjerde år som 1. nestleder. Frøydis Haugen er fra Lindås i Hordaland og driver med melkeproduksjon.

Haugen går inn i sitt tredje år som 2. nestleder. Leder og nestlederne utgjør Bondelagets forhandlingsutvalg i jordbruksoppgjøret.

Annonse

Nye styremedlemmer

Årsmøte valgte Erling Aas Eng fra Hedmark og Bodhild Fjelltveit fra Hordaland som nye styremedlemmer i Bondelaget.

Nils Asle Dolmseth fra Trøndelag ble gjenvalgt som fast styrerepresentant for Tine og Merethe Sund fra Nordland ble gjenvalgt som fast representant for Nortura.

Egil Chr. Hoen fra Buskerud er valgt som ny 1. vara i styret, mens Jan Idar Haugen fra Rogaland og Audun Skjervøy fra Møre og Romsdal er valgt som hhv. 2. og 3. vararepresentant.

Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører og Martha Mjølnerød fra Østfold er gjenvalgt som varaordfører.

Ny leder av valgnemnda er Anne Kristine Rossebø fra Hedmark.

Neste artikkel

Bondelaget frykter Brexit-konsekvenser