Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lars Petter Bartnes ønsker ikke gjenvalg

Har meddelt valgnemnda at det må velges ny bondelagsleder på årsmøtet i juni.

Etter seks år som leder i Norges Bondelag har Lars Petter Partnes varslet at han ikke stiller til gjenvalg på sommerens årsmøte.
Etter seks år som leder i Norges Bondelag har Lars Petter Partnes varslet at han ikke stiller til gjenvalg på sommerens årsmøte.

Bartnes har sittet som leder i Norges Bondelag siden sommeren 2014. Nå har han varslet valgnemda at han ikke ønsker å stille til gjenvalg for en ny periode.

- Jeg er stolt over hva Norges Bondelag har fått til gjennom disse årene. Det har vært mange store og tunge saker, med tøffe politiske debatter, som har hatt stor betydning for hvordan vi som bønder kan levere på det samfunnsoppdraget som landbruket har fått. Det er noe jeg har vært særlig opptatt av, sier Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Før han ble valgt til leder i juni 2014 satt han 10 år i konsernstyret i Prior og Nortura siden og han var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Bartnes driver gård med melk, storfekjøtt, slaktekylling, korn og skog på Beistad nord i Trøndelag.

Annonse

– Da jeg tiltrådte som leder, sa jeg at et av målene var å videreføre Norges Bondelag som en sterk og samla organisasjon. Jeg er takknemlig for alle møtene med så engasjerte bønder over hele landet. Det er en fantastisk kollektiv kraft i denne organisasjonen. Gjennom disse årene har vi vist hvilken styrke som bor i Bondelaget, og hvor viktig det er for en matproduksjon fra nord til sør. Vi har også gjort grep i organisasjonen for å møte endrede politiske omgivelser, sier Bartnes.

Framover er det flere saker og et viktig jordbruksoppgjør som jeg ser fram til å jobbe med, avslutter Lars Petter Bartnes.

Årsmøtet i Norges Bondelag er 9.-11. juni.

Neste artikkel

Støttepotten tom – må selge kuene