Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer vanningskalkulator

Har det regna nok? Eller bør jeg vanne? Nibio lanserer nå en ny og gratis vanningskalkulator som beregner det faktiske behovet for vanning.

Vannmåling: Nibio driver et nettverk av over 80 meteorologiske målestasjoner i landets viktigste jord- og hagebruksdistrikter. Her er Hugh Riley ved målestasjonen på Kise. (Foto: Elisabeth Finne Riley)
Vannmåling: Nibio driver et nettverk av over 80 meteorologiske målestasjoner i landets viktigste jord- og hagebruksdistrikter. Her er Hugh Riley ved målestasjonen på Kise. (Foto: Elisabeth Finne Riley)

Det har vært en lang og tørr vår i store områder øst og sør i landet. Mange bønder har nok spent sjekket værmeldingen, og lurt på om de bør begynne å vanne.

Nå kan man få hjelp til svaret av en ny vanningskalkulator. Kalkulatoren «Beregning av vannbalanse » er utviklet av Nibio, med midler fra Landbruksdirektoratet.

Det kan bli nyttig allerede nå. For selv om det nå har begynt å regne, er flere åkre er i full utvikling, og trenger mye vann.

Ikke det samme

Nibio driver et nettverk av over 80 meteorologiske målestasjoner fordelt rundt i landets viktigste jord- og hagebruksdistrikter. Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) er et prosjekt i regi av Nibio. LMT har som hovedoppgave å skaffe meteorologiske data for varslingstjenester og forskning fra de viktigste jord- og hagebruksdistrikt i landet. Målingene brukes blant annet i Vips-landbruk.

I mange år har nedbør- og temperaturmålinger blitt presentert i tjenesten «Vanningsinformasjon» i Vips som «Potensiell fordamping», uavhengig av jord og plantedekke.

– «Potensiell fordamping» er imidlertid ikke det samme som den reelle fordampingen fra enhver åker, forklarer forsker i Nibio, Hugh Riley.

Den reelle fordampingen er alltid noe lavere enn den potensielle, forteller han.

Nytt verktøy

I samarbeid med kollegene Annbjørg Øverli Kristoffersen og Brita Linnestad har Riley nå utvikla neste generasjon verktøy for å holde regnskap med vanningsbehov i åkeren, skriver Nibio på sin nettside.

I den nye tjenesten «Beregning av vannbalanse» kalkuleres behovet for vanning ut fra målt nedbør og beregnet fordamping fra kulturen på hvert skifte separat.

Det tas hensyn til vekstens utviklingsstadium og jordas vannlagringskapasitet. Hensikten er at brukeren kan følge med på vanntilstanden i jorda på hvert skifte på sin egen gård. Dette vil være et viktig hjelpemiddel for å bestemme behovet for vanning, skriver Nibio.

– Ved sesongstart velger brukeren værstasjon og legger inn vekst, jordtype og spiredato for egne skifter, forklarer Riley.

Underveis i sesongen noteres dato og mengde vanning på de ulike skiftene. Vanningskalkulatoren beregner da vannstatus på hvert enkelt skifte og gir en vurdering av vanningsbehovet. I tillegg oppgis et estimat for neste dag, basert på nedbørsprognose for valgt LMT-målestasjon. Hvis man måler mer nedbør på egen gård enn det som er målt på nærmeste målestasjon, kan man legge inn differansen som vanning.

Ved sesongstart velger brukeren værstasjon og legger inn vekst, jordtype og spiredato for egne skifter

Hugh Riley

Ulikt vanningsbehov i kulturene

Sammen med oversikten over vannbalansen på de ulike skiftene, følger råd om behovet for vanning i ulike kulturer.

– Behovene varierer gjennom sesongen, presiserer Hugh Riley.

Ut fra kulturens behov kan man også spare på vannet. Vanning ved 50 prosent uttørking sammenlignet med ved 25 prosent vil doble vanningsintervallet, noe som vil redusere kostnadene, samtidig som det øker muligheten for å dra nytte av eventuell nedbør. Det vil dessuten redusere risikoen for utvasking av nitrogen dersom det regner mye etter vanning, skriver Nibio.

Slik bestemmes vannbalansen

Vannbalansen i jorda bestemmes av mengde nedbør og av fordamping fra jord og planter. Den faktiske fordampingen påvirkes av været, men varierer også med jordas vannlagringsevne og fuktighet, og dessuten av plantenes utviklingstrinn og dybden på røttene. Jordas vannlagringsevne, som varierer med blant annet jordtekstur og moldinnhold, avgjør hvor mye av nedbøren som tas vare på før overskuddet renner ut i grøftene, skriver Nibio på sin nettside.

Neste artikkel

Agribiotix vil lage medisiner av grønnsaker, ost og yoghurt