Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer laserstyrt fôring

Fjøssystemer har utviklet en ny og effektiv måte som sikrer at det alltid er nok fôr på fôrbrettet, døgnet rundt.

Fjøssystemer lanserer nå laserstyrt fôring. Fôrskanneren kan monteres på alle fôringsanlegg med automatisk utfôring.
Fjøssystemer lanserer nå laserstyrt fôring. Fôrskanneren kan monteres på alle fôringsanlegg med automatisk utfôring.

Styringen skjer med en skanner som blir montert over fôrbrettet, den måler kontinuerlig mengden fôr. Skanneren kan benyttes på takband eller distribusjonsvogn som har automatisk utfôring, og gjør at nytt fôr tilføres ved behov. På denne måten sikrer man maksimalt fôropptak hos dyrene, som igjen gir en effektiv melkeproduksjon.

– Løsningen er genial, enkel og patentsøkt, sier Kjetil Lien, fagansvarlig for Smart fôring i Fjøssystemer.

Skanneren kan enkelt ettermonteres på eksisterende fôringsanlegg.

– Vi har testkjørt løsningen i tre fjøs over en toårsperiode, og er nå klar for å lansere nyhetene, sier Lien.

Gunstig med mange, små måltider

Det som skjer på fôrbrettet styrer i stor grad aktiviteten, rangkampen og produksjonen i besetningen.

– Vi vet at et stabilt fôropptak over tid er helt avgjørende for et godt vommiljø, der mikrobene bryter ned fôret effektivt. En drøvtygger på beite vil normalt spise 10–12 ganger gjennom døgnet. Dette er en atferd som har utviklet seg gjennom naturlig seleksjon over flere tusen år, sier han.

Annonse

Det er ikke uten grunn at det har blitt slik.

– Vi ser at mikrobene i vomma jobber mer effektivt og blir mer stabilt ved flere små måltider gjennom døgnet, kontra to store måltider. Dette gir seg utslag i høyt fôropptak kombinert med en god fôrutnyttelse, som igjen gir en god økonomisk gevinst og økt selvforsyningsgrad på hver enkelt gard, sier Lien.

Eliminerer konkurransen på fôrbrettet

En annen god effekt ved konstant tilgang på grovfôr, er aktiviteten og rangkampen i fjøset.

– Livet i fjøset er som ellers i samfunnet, fullt av vinnere og tapere. Fôringa er og blir hjertet i fjøset. Nok ferskt fôr til enhver tid som ikke lar seg sortere, eliminerer konkurransen og stresset rundt fôrbrettet. Vi får et roligere atferdsmønster, der hele fjøset blir brukt og ikke styres av fôringa, sier han.

Med Fjøssystemers laserstyrte fôring vil lavrangerte få like gode muligheter for et stabilt fôropptak.

– Dette vil gi et markant løft i produksjonen, noe som vil gi bedre gjennomsnittlig ytelse i besetningen, samt redusert stressnivået. Slik vil hele besetningen få en god helseeffekt, sier Lien.

I tillegg til laseren har Fjøssystemer utviklet et helt nytt styringsprogram på Smart fôringskonseptet. Styringen er nettbasert, slik at man har full oversikt på både, pc, smarttelefon og pad til enhver tid.

Neste artikkel

Bartnes til Fjøssystemer