Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksdirektoratet oppfordrer til å ta ut skadet skog

Stormen 19. november rammet deler av fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark hardt. Foreløpige tall tilsier at 1 million m³ skog eller mer har blåst ned, skriver Landbruksdirektoratet.

Det er rekordpriser for tømmer og entreprenørene har fulle ordrebøker. – Likevel er skogsentreprenørene godt i gang med å omprioritere, det er vi veldig glade for, sier fungerende seksjonsleder Turid Trötscher i Landbruksdirektoratet. (Arkivfoto: Iver K. Gamme)
Det er rekordpriser for tømmer og entreprenørene har fulle ordrebøker. – Likevel er skogsentreprenørene godt i gang med å omprioritere, det er vi veldig glade for, sier fungerende seksjonsleder Turid Trötscher i Landbruksdirektoratet. (Arkivfoto: Iver K. Gamme)

Det er stor variasjon innenfor fylker og kommuner. Sør-Aurdal er eksempel på en kommune som er særlig hardt rammet, nær fire ganger årlig gjennomsnittlig avvirkning er tatt av stormen. Landbruksdirektoratets tall er foreløpige, fortsatt er ikke alle områder kartlagt.

I akuttfasen ble kritisk infrastruktur som vei og strømnett satt ut. Når viktige samfunnsfunksjoner er gjenopprettet, handler det først og fremst om å redde tømmerverdier før biller og andre insekter ødelegger tømmeret, skriver direktoratet.

Entreprenørene omprioriterer

Det er rekordpriser for tømmer og skogsentreprenørene har fulle ordrebøker.

– Likevel er entreprenørene godt i gang med å omprioritere, det er vi veldig glade for, sier fungerende seksjonsleder Turid Trötscher i Landbruksdirektoratet.

Annonse

Nå må skognæringa kjenne sin besøkelsestid, mener hun.

– Vi forventer at hele næringa, fra skogeiere til skogindustri, stiller opp. Det finnes en god tradisjon for det i Norge. Det er et tidsvindu gjennom vinteren og fram til våren hvor billene ikke er aktive, tømmeret fortsatt er ferskt og tømmerverdiene kan reddes, sier Trötscher.

– Standard på skogsveier, vanskelig terreng og driftskapasitet er noen forhold som kan gi utfordringer med uttak og transport av vindfelt skog. Hvis det kommer mye snø gjennom vinteren, vil dette gi ytterligere utfordringer. Da kan opprydding av den vindfelte skogen bli umulig før snøen er borte. Vi har ingen tid å miste om oppryddingen skal lykkes, legger hun til.

Forsikring mot tap

Skogeier kan forsikre seg mot tap og merkostnader som følge av stormskader på skog. Skogeiere som ikke har slik forsikring, må dekke tap og merkostnader som følge av stormskadene selv, slik også hovedregelen for all annen skade og forsikring fungerer.

Landbruksdirektoratet vurderer fortløpende behovet for virkemidler som kan bidra til å redde verdier og stimulere til opprydding av den vindfelte skogen. Det gjelder virkemidler til nødvendige tiltak som ellers ikke dekkes av forsikring.

– Vi kommer til å ha en tett dialog med skognæringa og statsforvalteren i de berørte fylkene for å redde verdier og hindre oppblomstring av barkbiller og skadegjørende insekter kommende år, sier Turid Trötscher.

Neste artikkel

– Jeg var skitheldig, det var mye blod