Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lageret av svinekjøtt er tomt

Det mest påtagelige trekket ved forsyningssituasjonen i månedsskiftet august/september, er underskuddet på norskprodusert svinekjøtt, skriver Landbruksdirektoratet.

God grillsesong: Det er tatt ut mye svinekjøtt fra reguleringslager, og per i dag ligger det ikke en eneste hel gris på lager. (Foto: Karl Erik Berge)
God grillsesong: Det er tatt ut mye svinekjøtt fra reguleringslager, og per i dag ligger det ikke en eneste hel gris på lager. (Foto: Karl Erik Berge)

På mindre enn ett år er overskudd snudd til underskudd.

– Produksjonsnedgangen var i utgangspunktet ønsket og planlagt. Det ble etablert en utkjøpsordning for å redusere overskuddet, og markedsregulator oppfordret til reduksjon. Så kom koronautbruddet, og etterspørselen økte markant. Langt flere av oss var i Norge i grillsesongen enn det som er vanlig, og grensehandelen ble sterkt begrenset, sier seksjonssjef Harald Weie i Landbruksdirektoratet.

Må dekkes av import

Fra mai og til nå er det solgt ca. fire prosent mer svinekjøtt enn i samme periode i fjor. Det er tatt ut mye svinekjøtt fra reguleringslager, og per i dag ligger det ikke en eneste hel gris på lager.

Dette gir et underskudd som må dekkes av import.

Annonse

Dersom det blir for lite norsk produksjon til å dekke etterspørselen, kan generelle tollnedsettelser gis for for å imøtekomme både forbrukernes og næringas behov, skriver Landbruksdirektoratet.

Norge har årlig en tollfri importkvote på fersk og fryst svinekjøtt fra EU på 600 tonn, og en kvote med redusert tollsats på fryst svinekjøtt på 1 381 tonn.

– Fordi vi kan supplere med import, er det nok svinekjøtt til å dekke etterspørselen hos norske forbrukere, understreker Weie.

Vedlikehold og investeringer

Etter flere år med svak lønnsomhet bidrar økt målpris og et svinekjøttmarked i balanse til lønnsomhetsvekst i alle produksjonene. Dette er helt nødvendig for å gi rom for vedlikehold og investeringer, skriver Norsvin på sine nettsider.

Det er nå 20 år siden det ble investert i totalløsdrift i norsk svineproduksjon, og Norsvin anslår at det er behov for større vedlikehold og investeringer i ca. 70 prosent av norske grisehus.

Økte krav til dyrevelferdstiltak, som areal og bruk av strø og rotemateriale, gjør også at mange svineprodusenter nå ser behov for investeringer for å sikre framtidsrettede løsninger.

Neste artikkel

Jeg er mest skuffet på vegne av norske bønder