Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvotefri jakt på hjortekalver fortsetter i 2021

Fri avskyting av hjortekalv ga økt uttak i to av tre forsøkskommuner det første året. Med hjortejakta er prosjektet FriKalv i gang igjen i Kvinnherad, Aurland og gamle Flora kommune. 2021 er det andre året hvor kvotefri jakt på hjortekalver prøves ut i regi av FriKalv-prosjektet, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Formålet med forsøksprosjektet er å se nærmere på hvilke muligheter og begrensninger som ligger i å tilby fri avskyting av kalv i kommuner med hjortejakt. Gjennom å dokumentere eventuelle endringer i fellingsmønster, kan vi lære mer. Vi skal også undersøke om det har vært store forskjeller mellom hvordan de ulike valdene og jaktfeltene har utnyttet ordningen, sier prosjektleder Vebjørn Veiberg, seniorforsker i NINA.

Resultatene fra hjortejakta 2020 viste at FriKalv slo ganske ulikt ut i de tre forsøkskommunene. Sammenlignet med gjennomsnittlig årlig kalveuttak i de tre foregående årene (2017-2019), økte andelen felte kalv i Kvinnherad og gamle Flora.

I Kvinnherad steg andelen kalv i totaluttaket fra 29 til 33 prosent. Tallene for gamle Flora viste en økning fra 31 til 36 prosent.

I Aurland gikk andelen av kalv i uttaket ned fra 27 prosent i perioden 2017-2019 til 25 prosent i 2020. Tiltakene for å bekjempe skrantesjuke kan være med å forklare dette.

– Årsaken til nedgangen i Aurland er ikke entydig, men kommunen er en av flere kommuner rundt Nordfjella som har fått pålegg fra Miljødirektoratet om redusere bestanden av hjortevilt. Forhåpentligvis vil gjennomgangen etter forsøksperioden gi mer informasjon om hva som har påvirket endringen i hvor stor andel av de skutte dyrene som var kalver, sier Veiberg.

Neste artikkel

Felde: – Gledeleg med fri kalveskyting