Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kun én husdyrbrann der dyreliv har gått tapt så langt i 2021

Det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som første halvår 2021. Den positive utviklingen har vart siden 2014 da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll og varmesøkende kamera.

Den positive utviklinga for landbruksbranner gjør av at nullvisjonen for husdyrbranner nå kan være innen rekkevidde, skriver Landbrukets brannvernkomité. (Foto: Gjensidige Forsikring)
Den positive utviklinga for landbruksbranner gjør av at nullvisjonen for husdyrbranner nå kan være innen rekkevidde, skriver Landbrukets brannvernkomité. (Foto: Gjensidige Forsikring)

Første halvår 2021 ble det registrert 37 branner i driftsbygninger med skade for over 100 000 kroner. Hittil i år er det kun registrert én brann der dyreliv har gått tapt, og i dette tilfellet omkom 100 fasaner. Arnestedet var sikringsskapet, som er en hovedutfordring for branner i landbruket, skriver Landbrukets brannvernkomité.

I første halvår 2021 er det utbetalt 80 millioner kroner i brannerstatning for driftsbygninger. Det er betalt ut mest erstatning i Innlandet, med 29 897 720 kroner, fulgt av Vestfold og Telemark og Rogaland, med henholdsvis 25 289 344 og 10 301 856 kroner.

Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt.

Termofotografering i sikringsskap. (Foto: Gjensidige Forsikring)
Termofotografering i sikringsskap. (Foto: Gjensidige Forsikring)

Sammenligner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 100 millioner kroner i året, som tilsvarer 40 prosent nedgang.

Bolighus i landbruket

Også for bolighus i landbruket er det tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll med bruk av varmesøkende kamera. Det har bidratt til å snu den negative brannutviklingen for boliger.

Annonse

El-relaterte branner er hovedutfordring i landbruket. Derfor har 3-årig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil, før brannen oppstår. Hittil er mer enn 25 000 landbruksbygg kontrollert. For å redusere antall landbruksbranner ytterligere, jobbes det med å utvikle overvåking direkte i sikringsskapet.

Oppfordrer til kontroller

Landbrukets brannvernkomité oppfordrer bøndene til å fortsette sitt gode arbeid med brannforebygging, der hovedtiltakene er som følger:

⦁ Brannforebyggende el-kontroll: Et tips til bonden er å bistå el-kontrolløren med å belaste det elektriske anlegget med å kjøre i gang kraftkrevende utstyr før det skal bruke varmesøkende kamera. Da sparer el-kontrolløren tid og bonden sikrer at eventuelle tegn på varmgang avsløres.

⦁ Velfungerende brannalarmanlegg: Utfør årskontroll på brannalarmanlegget og skift ut 2G-alarmutringer, da 2G-nettet fases ut i 2025.

⦁ Sertifikat i varme arbeider: Om du benytter vinkelsliper eller sveiseapparat, ta sertifikat i «varme arbeider», og få samtidig øvd på praktisk brannslukking.

Neste artikkel

Støre åpen for å se på kraftutbygging i verna vassdrag