Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krisepakke klar: Verdi på 525 millioner

Krisepakka er ferdig forhandlet.

Bondebladet oppdaterer saken

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer.

– Vi har jobba hardt for å få på plass midler til en krisepakke etter den ekstraordinære sommeren. Jeg er glad regjeringa bidrar til å hjelpe de bøndene som er hardest ramma av tørken. Samtidig skulle jeg ønske at flere kunne få dekka ekstraordinære tap, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier Lars Petter Bartnes i Bondelaget.

Arbeidet med krisepakken kom i stand etter initiativ fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i slutten av juli.

Hele forhandlingsprotokollen kan du lese her.

Økte tak

Taket på erstatningsutbetalinger blir heva for husdyr, korn og grønt. Maksimal utbetaling blir på 1,5 millioner kroner per foretak. Det er opp fra 750.000 kroner, og vil kunne bety mye for bønder som driver stort.

Raske utbetalinger viktig

Landbrukets organisasjoner hadde som mål å få på plass en krisepakke innen utgangen av august, med mål om rask utbetaling av erstatning.

- Det har vært viktig å sikre rask utbetaling av krisepakken, og jeg er fornøyd med at vi har blitt enig med regjeringa om dette. Det er nå mange bønder tar beslutninger om videre drift, og det er lettere å komme i gang igjen med raske erstatningsutbetalinger. Det er også viktig for å sikre norsk matproduksjon i årene som kommer, sier Lars Petter Bartnes.

Også avtroppende landbruksminister Jon Georg Dale er fornøyd.

– Eg er godt nøgd med at vi har blitt samde om ei løysing som er retta mot dei som er hardast råka av tørka. Eg meiner det er avgjerande at vi har kome fram til ordningar som gjer at pengane kan kome raskt ut til bonden, sier Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Husdyr

Erstatningssatsen for grovfôr i avlingsskadeordningen med 1,55 kroner per FEM (fôrenheter, red. anm.) til 5,40 kroner pr. FEM

Annonse

– Det spesielle på grovfôr er at de må kjøpe dyrt fôr, og det er på husdyr og grønt vi har sett de største enkelttapene etter avlingsskadeordningen, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Det kommer også et ekstra husdyrtilskudd til grovfôretende husdyr. Dette vil bli utbetalt til bønder i de fylker og kommuner som er sterkest rammet. Det gjelder Østfold, Akershus/Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Soknedal, Eigersund og Lund i Rogaland.

Grunnlaget for utbetalingen av dette tilskuddet er søknadsdata fra mars 2018. For melkeku utbetales 1290 kroner, for ammeku 860 kroner, andre storfe 430 kroner og for sau/geit og hjort 130 kroner, alt per dyr.

– For oss har det vært viktig at bønder som er rammet av tørken kan få et raskt oppgjør, sier Furuberg. Et ekstra husdyrtilskudd vil være et godt tiltak for å få dette til, avslutter Furuberg.

Grønnsaker

I tillegg vil det bli utbetalt et ekstra arealtilskudd til grønnsaker samt at taket for maksimalutbetaling over avlingsskadeordningen vil bli løftet til 1,5 millioner kroner for 2018. Landbruket nådde ikke frem med kravet om at vekstgruppen grønt skulle deles opp i flere.

– Kravet vårt var tydelig, både på korn, grovfôr og grønt. For grønt er arealtilskuddet på 500 kroner per dekar. At vi øker taket for avlingsskadeordningen vil også bety mye for mange grøntprodusenter som har stor omsetning, sier Per Skorge.

Korn

– For korn var kravet vårt økt sats. Det fikk vi ikke, der sitter vi igjen med at taket er hevet. Det er en begrenset gruppe kornbønder som hadde behov for det, vi har regnet oss frem til cirka 50 stykker som er i den kategorien, sier Skorge.

– Jordbruket hadde også krevd en viss økning i erstatningssatsen for korn for å komme de hardest rammede kornprodusentene noe i møte utover det som ligger i avlingsskadeordningen, sier Furuberg. Dette ville ikke staten være med på, noe vi beklager, sier Furuberg.

Hardt arbeid

– Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med handteringen av årets tørkesituasjon. Den samlede pakken har en verdi på 525 millioner kroner, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ifølge Småbrukarlaget er krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 millioner kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt et tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner som friske midler.

– Vi har jobba hardt for å få på plass midler til en krisepakke etter den ekstraordinære sommeren. Jeg er glad regjeringa bidrar til å hjelpe de bøndene som er hardest ramma av tørken. Samtidig skulle jeg ønske at flere kunne få dekka ekstraordinære tap, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare