Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever landbrukspakke i høst

Situasjonen i landbruket er alvorlig, advarer Bondelaget. Nå krever de full kompensasjon av kostnadsøkninger og en investeringspakke i statsbudsjettet denne høsten, og en forpliktende opptrappingsplan i regjeringsplattformen.

I høst: – Det er helt avgjørende å øke inntekten til bonden slik situasjonen er nå. Da trenger vi en forpliktende plan, sier Bjørn Gimming.
I høst: – Det er helt avgjørende å øke inntekten til bonden slik situasjonen er nå. Da trenger vi en forpliktende plan, sier Bjørn Gimming.

Næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bondelaget viser til bruddet i jordbruksforhandlingene i vår, og den kraftige kostnadsveksten landbruket har opplevd siden. Mens kostnadene øker, står mange bønder overfor store investeringer, blant annet på grunn av løsdriftskravet.

– Mange bønder teller på knappene om de skal fortsette. Det er helt avgjørende å øke inntekten til bonden slik situasjonen er nå. Da trenger vi en forpliktende plan for når og hvordan det skal skje. Vi må få avsatt økte investeringsmidler og få dekket den ekstraordinære kostnadsøkningen. Dette må på plass i høst. Det vil være et sterkt signal fra kommende regjering om at bonden er ønsket med videre, sier Bjørn Gimming på Bondelagets nettside.

– Må levere på valgløftene

Ap, Sp og SV sonderer nå om et mulig regjeringssamarbeid. Alle tre partiene har i valgkampen gitt løfter til landbruket om retningsskifte og økte inntekter, viser Bondelaget til.

– Nå må partiene som vant valget, levere på valgløftene. Velgerne ønsket et landbruk som tar i bruk hele landet. Den forpliktende opptrappingsplanen for å løfte inntekten til bonden på nivå med andre grupper, må inn i regjeringsplattformen, sier Gimming.

– Når kommende regjering legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 i november, må de finne plass til full kompensasjon av kostnadsøkninger og en investeringspakke. Det er viktig å minne om at hver krone bonden investerer gir mangfold tilbake til samfunnet, påpeker Gimming.

Annonse

Bondelaget skriver at inntektene til bonden nærmest har stått stille de siste åtte årene, samtidig som næringa opplever kostnadsvekst. Næringa står nå ved et veiskille, mener de.

– Uforutsigbarheten er stor for bonden som skal gjøre sine vurderinger om innkjøp for neste år, og ta beslutninger om kommende investeringer. Derfor trenger vi konkrete, økonomiske forpliktelser nå. Til sjuende og sist handler dette om å sikre matproduksjonen framover, sier Bjørn Gimming.

Landbrukspakken

Dette er landbrukspakken Bondelaget mener må på plass i høst:

* En forpliktende opptrappingsplan, med solid løft av inntekten i jordbruksforhandlingene våren 2022 for å starte jobben med å komme på nivå med andre grupper. Opptrappingsplanen må inn i regjeringsplattformen til kommende regjering.

* Kompensasjon for den kraftige kostnadsveksten i tilleggsforhandlinger: 754 millioner kroner, pluss økte kostnader til strøm.

* Økte investeringsmidler for å få med mindre og mellomstore gårdsbruk i distriktene i en nødvendig omstilling, og greie å ha et landbruk på linje med i dag: En milliard kroner.

Neste artikkel

Vi må bry oss om både bonde og fjøs