Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever at Stortinget tar grep i ulvesaken

Bondelaget har skrevet brev til alle parlamentariske ledere på Stortinget – målet er at de må ta grep i saken.

Bondelaget krever derfor at rovviltforliket etterleves, og at bestandsmålet for ulv overholdes. Bildet er fra demonstrasjonen utenfor Stortinget  i januar 2018. Foto: Anders Sandbu
Bondelaget krever derfor at rovviltforliket etterleves, og at bestandsmålet for ulv overholdes. Bildet er fra demonstrasjonen utenfor Stortinget i januar 2018. Foto: Anders Sandbu

«Vi konkluderer med at Klima- og miljødepartementet (KLD) ikke fører den politikken Stortinget har bedt om, det må Stortinget følge opp, skriver Bondelaget.

Organisasjonen er av den klare oppfatning at det er rettslig grunnlag for uttak av Hobøl, Mangen og Slettås-reviret, og konstaterer at KLD heller ikke denne gangen forholder seg til Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv.

Norges Bondelag reagerer særlig på at KLD overprøver den skjønnsmessige vurderingen som Stortinget har lagt til de lokale rovviltnemndene når vi er over bestandsmålet.

Av KLD sitt vedtak fremgår det at departementet er uenig i den vektingen rovviltnemndene har foretatt av relevante hensyn etter nml. § 18 bokstav c.

Handlingsrom for uttak

Annonse

Ved vurderingen av Slettåsreviret kom Klima- og miljødepartementet i 2017 til at det ikke var hjemmel for lisensfelling, mens departementet i år har kommet til motsatt konklusjon.

Dette viser at det er et politisk handlingsrom for uttak i ulvesonen og oppfølging av bestandsmålet, skriver Bondelaget.

Norges Bondelag understreket at det er svært uheldig at Klima- og miljødepartementet overprøver rovviltnemndenes vedtak når vi ligger over godt over bestandsmålet, og når rovviltnemndene har foretatt en grundig og faglig forsvarlig vurdering.

Forpliktet til å følge Stortinget

Vedtaket av 17. desember 2018 viser at Klima- og miljødepartementet ønsker en annen rovdyrpolitikk enn Stortinget, men departementet er likevel forpliktet til å følge Stortingets vedtatte politikk.

Vi krever derfor at rovviltforliket etterleves, og at bestandsmålet for ulv overholdes, skriver Bondelaget.

Neste artikkel

Forholdstallet for kumelk bestemt til 0,95