Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig overskudd i matindustrien

Matindustrien har økt overskuddet med over 4 mrd de siste to åra. Ellers i industrien går det nedover.

Driftsresultatet i norsk matindustri har økt fra 6,5 milliarder i 2015 til 10,7 milliarder i 2017. I de andre store industrigrenene er overskuddene redusert kraftig. Foto: Gunnar Klingwall / Atelier Klingwall

Driftsresultatet i norsk matindustri har økt fra 6,5 milliarder i 2015 til 10,7 milliarder i 2017. Ingen av de andre store industrigrenene kan matche et slikt resultat. De går snarere inn i lønnsoppgjørets sluttspurt med kraftig reduserte overskudd, skriver Aftenposten fredag. Torsdag ble det brudd i lønnsoppgjøret.

Mindre utsatt enn andre

– Mat og drikke er mindre utsatt for gode og dårlige tider enn annen industri. Fallet i oljeprisen rammet derfor oss i liten grad, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke til Aftenposten.

På spørsmål om veksten i det samlede overskuddet er uttrykk for svak konkurranse, svarer han benektende.

Annonse

– Nei. Mye av det som leveres fra matindustrien, er konkurranseutsatt. Drøyt 70 prosent av omsetningen i dagligvaremarkedet er varer med full importkonkurranse, sier han, og viser til økt grensehandel og sterkt prispress i det norske markedet.

Flere piler peker oppover

Som Bondebladet skrev i januar, økte matindustrien omsetningen med 5,5 prosent i 2017. Øvrig industri faller ifølge prognoser med 3,5 prosent. Det fremgår av «Mat og Industri 2017»-rapporten.

Videre har sysselsettingen i matindustrien økt med 3 600 personer siden 2009. I øvrig industri er sysselsettingen redusert med 9 500 personer.

Neste artikkel

Forventet nedgang i matprisene