Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig nedgang for Tine

Tine fikk en nedgang i driftsresultatet på 348 millioner kroner sammenlignet med 2018. Nedgangen er den største på ti år og etterbetalingen går ned 14 øre per liter fra 2018.

Rundt 600 millioner kroner av resultatet er etterbetaling til eierne. Det gir 43 øre per liter levert melk, ned 14 øre fra året før. (Arkivfoto)
Rundt 600 millioner kroner av resultatet er etterbetaling til eierne. Det gir 43 øre per liter levert melk, ned 14 øre fra året før. (Arkivfoto)

Samlet fikk Tine et driftsresultat på 1189 millioner kroner i pluss for 2019, skriver Tine i en pressemelding.

– Dessverre akkurat som ventet, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine.

Rundt 600 millioner kroner av resultatet er etterbetaling til eierne, skriver Nationen.

I 2019 endte salgsinntektene på 23 381 millioner kroner, en vekst på 3,6 prosent fra 2018 (vekst på 2,7 prosent justert for endring i valutakurser).

— Da jeg startet i Tine i begynnelsen av 2019 var jeg gitt et veldig tydelig oppdrag fra styret som hadde ansatt meg. Det var å få hele organisasjonen til å brette opp ermene og snu hver stein for å se på hvordan vi kunne effektivisere driften og skape vekst. Gjennom 2019 har vi klart å ta ut over 300 millioner i kostnadsbesparelser og vi satser tungt på de store kjernekategoriene. Det er ikke gjort på ett år å snu utviklingen fundamentalt rundt, men jeg har klokketro på strategien, sier konsernsjefen.

Hovland gir honnør til organisasjonen som har klart å snu opp ned på så mange steiner på kort tid.

– Både økt import, tøffere konkurranse og endrede kostholdsvaner representerer utfordringer, men hele organisasjonen, sammen med styret og eierne, går inn i 2020 med selvtillit ogtro på at vi beveger oss i riktig retning, sier Hovland.

Mange kan miste meierijobben

— 80 millioner liter melk er borte fra produksjonen vår siden forrige gang det ble gjort betydelige endringer innenfor meieriene som driver med konsummelk. Tiden er dessverre overmoden, sier konsernsjefen.

Som et ledd i prosjektet med optimal struktur, har styret i Tine vedtatt tre konkrete prosjekter:

En mulig flytting av Sentrallager Nord Norge og meieriet i Harstad nærmere E6, før Alta og Tana strukturutredes samlet. Det er også vedtatt en strukturutredning for anlegget på Sem.

Annonse

De neste åtte-tolv ukene skal Tine utrede framtiden til de tre anleggene.

– Vi har to valg: Det er enten å investere i et anlegg eller å avvikle anlegget. Vi er ærlige med de ansatte om at nedleggelse kan bli et tema, sier Gunnar Hovland til NTB.

149 ansatte ved Tines meierier i Tana, Alta og på Sem er informert om at jobbene deres kan stå i fare.

Det kan bety at ett eller flere av meieriene legges ned, men det kan også bety at Tine kommer fram til at de vil investere i anleggene.

Vekst internasjonalt

Salgsinntektene totalt i 2019 ble 3 558 millioner kroner, en vekst på 24,1 prosent mot 2018 (16,8 prosent justert for valuta).

Den kraftige veksten kom fra ytterligere oppkjøp av eierandeler i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc.Oppkjøpet gir oss distribusjonskraft til over 95 prosent av matmarkedet i USA.

Driftsresultatet i tredje tertial 2019 endte på minus 1 million kroner, noe som var 30 millioner svakere enn samme periode i fjor. Justert for valuta og Lotito, var driftsresultatet 32 millioner lavere.

Nedgangen var drevet av kostnader i forbindelse med etableringskostnader i Irland og svakt resultat i Wernersson i Sverige.

Utsettelse i Irland

Det har vært planlagt produksjonsstart ved Tines nye meieri i Irland våren 2020, men lokale myndigheter har ikke ferdigbehandlet utslippstillatelsen.

Av den grunn vil produksjonen trolig ikke komme i gang før sommeren 2020.

Tine anslår kostnadene knyttet til en mulig produksjonsutsettelse til 10 millioner kroner i måneden fra og med 1. juli (da eksportstøtten bortfaller).

Neste artikkel

Småbrukarlaget vil halvere kumelktaket