Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KPMG frifunnet i erstatningssak i Oslo Tingrett

Oslo Tingrett har under dissens frifunnet revisjonsselskapet KPMG i en erstatningssak. Gartnerhallen er svært skuffet over dommen.

Dommen er ikke er enstemmig. Elisabeth Morthen sier at det er opp til styret i Gartnerhallen å vurdere hvorvidt saken skal ankes. (Foto: Lars Olav Haug)
Dommen er ikke er enstemmig. Elisabeth Morthen sier at det er opp til styret i Gartnerhallen å vurdere hvorvidt saken skal ankes. (Foto: Lars Olav Haug)

– Gartnerhallens regnskap har over en 10 årsperiode bygget seg opp med en feil på 50 millioner kroner. Vi mener KPMG tidlig skulle ha avdekket underslaget som en regnskapsmedarbeider i Gartnerhallen begikk over en 10-årsperiode, og at KPMG har opptrådt både uaktsomt og erstatningsansvarlig. Vi er derfor skuffet over dommen, sier administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen i en pressemelding.

Dommen er ikke er enstemmig. Morthen sier at det er opp til styret i Gartnerhallen å vurdere hvorvidt saken skal ankes.

Undeslag på 50 millioner

Det var i 2017 man oppdaget at en regnskapsmedarbeider, i samarbeid med et medlem i Gartnerhallen, over flere år hadde underslått til sammen rundt 50 millioner kroner.

Begge er dømt til lange fengselsstraffer, og Gartnerhallen har gjennom boene til de to dømte fått tilbake mer enn 16 millioner kroner.

Gartnerhallen gikk til sak mot KPMG fordi man mente at revisjonsselskapet var medansvarlig for at underslaget ikke ble avdekket på et tidligere tidspunkt.

Annonse

I retten la Gartnerhallen derfor ned påstand om at KPMG måtte dømmes til å dekke en del av det gjenstående tapet på 34 millioner kroner, og overlot til retten å fastsette størrelsen på erstatningen.

Mener KPMG må bære en del av ansvaret

– Vi har hele tiden sagt at daværende styre og administrasjon i Gartnerhallen har et medansvar for at forholdene ikke ble oppdaget tidligere. Samtidig har vi ment at også KPMG må bære en del av ansvaret. Vi er uenige i rettens konklusjon om at dette ikke er tilfellet, sier Morthen i pressemeldingen.

Direktøren i Gartnerhallen registrerer at retten er kommet til at KPMGs revisjon av Gartnerhallen på flere områder ikke har vært i tråd med god revisjonsskikk.

Det er advokatene Hans Kenneth Viga-Gerhardsen og Morten Nadim i Advokatfirmaet Wiersholm som har vært Gartnerhallens prosessfullmektiger i saken.

– Vår første reaksjon er at vi er overrasket over tingrettens dom og vurderingene den er basert på. Vi registrerer også at retten er delt i et flertall og et mindretall. Mindretallet er tydelig på at KPMG har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Vi vil bruke nødvendig tid på å vurdere dommen i hele dens bredde og deretter gi råd om videre prosess til vår klient, sier Viga-Gerhardsen.

Gartnerhallen har en måned til å vurdere en eventuell anke.

Neste artikkel

Jeg er mest skuffet på vegne av norske bønder