Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kornprognosen nedjustert

Kornavlingene i 2019 blir 1,27 millioner tonn. Det viser en ny kornprognose fra Norske Felleskjøp.

Arealet med høsthvete som ble i sådd i fjor har gitt gode avlinger. Det er prognosert et overskudd på 78 000 tonn av disse sortene, klasse 4 og 5. Bildet er fra Bryn gård i Bærum. (Foto: Erik Friis Røkholt)
Arealet med høsthvete som ble i sådd i fjor har gitt gode avlinger. Det er prognosert et overskudd på 78 000 tonn av disse sortene, klasse 4 og 5. Bildet er fra Bryn gård i Bærum. (Foto: Erik Friis Røkholt)

Prognosen for årets korn blitt justert ned med 42 tusen tonn siden prognosen i september. Tilgangen av oljefrø har derimot vært langt større enn forutsatt i september, og tilgangen blir dobbelt så stor som tidligere forutsatt, skriver Norske Felleskjøp.

Prognosen tilsier god tilgang av norsk korn og proteinvekstar; 11 prosent over femårssnittet. Behovet for å importere kornråvarer blir derfor mindre enn vanlig og andelen norsk korn og kli i kraftfôr blir 57 prosent.

Arealet med høsthvete som ble i sådd i fjor har gitt gode avlinger, og det er prognosert et overskudd på 78 000 tonn av disse sortene (klasse 4 og 5).

Mindre forbruk av matkorn

Annonse

Forbruket av matkorn hos norske matmjølmøller går ned, særlig for mathvete. Også forbruket av kraftfôr går ned, men fra et nivå i 2018/2019 som var ekstra høgt på grunn av tørken.

Overskudd vil bli handtert gjennom markedsreguleringa som overlagring til neste sesong eller som omdisponering til bruk i kraftfôr.

Nedgang til drøvtyggere

En utfordring for prognoseringen av balansen er forbruket av kraftfôr. NFK legger til grunn at tidligere års utvikling for bruk av kraftfôr pr. kilo husdyrprodukt vil fortsette uten store endringer.

Det er likevel prognosert en nedgang i omsetningen av fôr til drøvtyggere, mens salget av svinefôr og fjørfefôr forventes å være ganske stabilt.

Heller ikke denne sesongen ser det ut til at man lykkes i skaffe tilstrekkelig norsk grynhavre, og at det må åpnes for import, skriver Felleskjøpet.

Neste artikkel

Vil ha 90 prosent norsk matkorn