Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimaendringene kan drive vel 140 millioner mennesker på flukt

FNs klimapanel offentliggjorde en rapport tidligere i år der man anslår at 143 millioner mennesker sannsynligvis blir drevet på flukt som følgende av stigende havnivå, tørke, ekstreme temperaturer og andre naturkatastrofer.

Men selv om tallet på mennesker som blir fordrevet av endret klima eller naturkatastrofer øker, har man ennå ikke på plass internasjonale lover som kan gi disse migrantene noe vern. Det eksisterer heller ikke noen offisiell anerkjennelse av at de er flyktninger eller migranter.

De har ingen flyktningstatus i henhold til flyktningkonvensjonen fra 1951. Den gir rettslig beskyttelse bare til mennesker som flykter fra krig eller fra forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politiske oppfatning eller fordi de tilhører en etnisk gruppe

Annonse

De fleste klimamigranter flytter innenfor hjemlandets grenser, vanligvis fra landlige områder til byer. Dette skjer etter at de har mistet hjemmet eller levebrødet sitt på grunn av tørke, stigende hav eller en annen værkatastrofe.

Men også storbyene står overfor egne klimarelaterte problemer, som høye temperaturer og vannmangel. Dermed blir mange mennesker i økende grad tvunget til å flykte over internasjonale grenser for å søke tilflukt. (NTB)

Neste artikkel

EU-kommisjonen med redningsplan for bier