Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kari Redse Håskjold fikk æresdiplomet

Kari Redse Håskjold fikk diplomet for sin langvarige og utholdende innsats for landbruk og matproduksjon, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Stor innsats: Kari Redse Håskjold (i midten) fikk diplom for æresmedlemskap i Møre og Romsdal Bondelag. Her sammen med fylkesleder Konrad Kongshaug og generalsekretær Sigrid Hjørnegård. (Foto: Arild Erlien)
Stor innsats: Kari Redse Håskjold (i midten) fikk diplom for æresmedlemskap i Møre og Romsdal Bondelag. Her sammen med fylkesleder Konrad Kongshaug og generalsekretær Sigrid Hjørnegård. (Foto: Arild Erlien)

Selve utnevninga som æresmedlem foregikk på Møre og Romsdal Bondelags digitale Teams-fylkesårsmøte 5. mars, men den fysiske markeringa måtte vente til ledermøtet i november på grunn av koronarestriksjonene.

Kari Redse Håskjold fra Volda har lang og tro tjeneste for bøndene og landbruket. Blant annet nevnes leder i Volda Bondelag 1985–1987, styret i Møre og Romsdal Bondelag 1995–1999, styret i Norges Bondelag 1998-2005, av dette andre nestleder i fire år og da også medlem i jordbrukets forhandlingsutvalg, og medlem i valgnemnda i Norges Bondelag 2017–2019.

Hun har også åtte år bak seg i styret i Nortura sentralt 2008–2016, av dette fire år som nestleder, skriver Møre og Romsdal Bondelag.

Annonse

I tillegg var hun styremedlem for Bondelaget i den Internasjonale bondeorganisasjonen IFAP i seks år, og utsending for Norsk Landbrukssamvirke i samme organisasjon i åtte år, som senere har skiftet navn til WFO (World Farmers' Organisation).

Kari Redse Håskjold var som leder i Volda Bondelag en av initiativtakerne da lokallagsstyret dro i gang den første matfestivalen på Sunnmøre, som ble holdt som landbruksdag i Volda i 1986. Senere ble dette en årlig matfestival i Ålesund, og den første matfestivalen i Norge: Den Norske Matfestivalen i Ålesund.

Hun var mangeårig representant fra Norges Bondelag og prosjektleder i styringsgrupper i Den Norske Matfestivalen i Ålesund. Hun satt også i styret for Godt Norsk, senere Matmerk, og hun har vært medlem i rådet og leder i kontrollkomiteen i Vestlandske Salslag.

Neste artikkel

Norges Bondelag forsvarer bonden