Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordleieprisene går tilbake

Prisnedgangen er størst for potet, men også leie av arealer til gras, korn og beite går tilbake

Leie av jord til potetproduksjon går kraftig tilbake på jordleiestatistikken. Bildet er fra Engleøya i Nordland. (Arkivfoto)
Leie av jord til potetproduksjon går kraftig tilbake på jordleiestatistikken. Bildet er fra Engleøya i Nordland. (Arkivfoto)

Landbruksdirektoratet har nå publisert årets jordleieundersøkelse. Den viser at prisene har falt for alle utleieformål. Svarprosenten er også høyere i år enn i fjor, noe som skal gi et mer presist resultat. Landbruksdirektoratet skriver at endringene fra forrige sesong imidlertid er påvirket av endringer i datamaterialet.

Annonse

Prisnedgangen er størst for potetdyrking, men dette må ses i sammenheng med at prisnivået i 2020 var uvanlig høyt. Jordleie til grønnsak- og bærproduksjon har også falt, og nedgangen er knyttet til enkelte kommuner på Østlandet. Generelt er resultatene sensitive for endringer i de kommunene hvor det er mye leid jordbruksareal.

Tabellen viser årets jordleiepriser for ulike utleieformål samt endring fra i fjor. Mens det fra 2019 til 2020 var en blanding av prisoppgang og -nedgang for ulike utleieformål, viser årets undersøkelse at jordleieprisene for alle utleieformål har gått ned på landsbasis fra 2020 til 2021. Kilde: landbruksdirektoratet.no

Neste artikkel

Jordleie – kravet til minstetid