Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret: Staten tilbyr én milliard kroner

Retningen mot færre og større gårdsbruk i norsk landbruk videreføres med dette tilbudet, mener Norges Bondelag.

Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite, skriver Bondelaget i en pressemelding. (Foto: Linda Sunde)
Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite, skriver Bondelaget i en pressemelding. (Foto: Linda Sunde)

Vi registrerer at staten ikke følger oss på de fleste av strukturgrepene vi har tatt, skriver Bondelaget i en pressemelding.

– Dette er grep vi mener er nødvendig for å bruke jorda over hele landet. Dette tilbudet gir ikke mye rom for reelle satsinger og videreutvikling, og det kan virke som om målet nå er å holde næringa flytende i samme retning som tidligere, sier leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes.

Ramme på 1 milliard kroner

Tilbudet fra staten har ei ramme på 1 milliard kroner.

– Det kreves 890 millioner bare å kompensere for økte kostnader det neste året. Da gjenstår det ikke mye å bruke til satsinger og inntektsvekst. Det gir et utfordrende utgangspunkt for veien videre, sier Bartnes.

Jordbruket la i sitt krav til rette for en inntektsøkning for bøndene på 31 000 kroner pr. årsverk. Dette ville redusert inntektsavstanden mellom næringa og andre grupper i samfunnet.

I sitt tilbud legger også staten opp til en heving av inntektsnivået i næringa.

– Dette er en annerkjennelse av at inntektsnivået i landbruket må heves, men det legges inn altfor lite. Samtidig forutsetter dette en bedring av markedene som vi mener ikke er realistisk i 2020, sier bondelagslederen.

Vil gi inntekstvekst på fem prosent

Annonse

Årets jordbruksoppgjør er det første med en landbruksminister fra KrF etter fem oppgjør med Frp-statsråd, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet gir tilbudet om 1 milliard kroner en inntektsvekst på fem prosent for bøndene.

Økningen skal finansieres over statsbudsjettet. Ifølge departementet vil prisforslaget ha liten betydning for butikkenes priser.

Skuffa over Bollestad og KrF

Bartnes viser til at KrFs inntog i regjeringa, med Olaug Bollestad som statsråd, har påvirket forventningene i landbruket.

– Signalene fra statsråden fram til nå har gitt håp om at landbruk over hele landet skulle tillegges større vekt i praksis. Dette tilbudet opprettholder retningen mot større og færre gårdsbruk i Norge. Det er jeg skuffa over, sier Bartnes.

Jordbruket vil nå bruke den tiden som er nødvendig på å gå igjennom tilbudet og bestemme om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

Pollestad: – Ikke merkbart at KrF har overtatt

– Dette er et tilbud som vil øke inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Skal vi lykkes med å produsere mat i hele landet, på alle typer bruk, så må vi redusere inntektsgapet. Dette kommer på toppen av en kraftig inntektsnedgang i fjor, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Han mener det knapt er merkbart at KrF har overtatt departementet fra Frp.

– Jeg har oppfattet at KrF ville gå i regjering for å styrke norsk matproduksjon, da må inntektsgapet reduseres. Dette tilbudet innfrir ikke det. Det må oppnås betydelig i forhandlingene for at Bollestad skal få ståkarakter for sin innsats, sier Pollestad.

Eventuelle forhandlinger skal være avsluttet før 17. mai.

Neste artikkel

Frykter avtale gir stengte fjøsdører