Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjøret 2021: Slik endres tilskudd og priser

I jordbruksavtalen for 2021 økes budsjettoverføringene med 350 millioner kroner, mens målprisene øker med 300-310 millioner kroner.

For kornprodusenter økes prisene med 10 og 17 øre per kilo og arealtilskuddet med ni kroner per dekar. Arkivfoto: Norsk Landbruk
For kornprodusenter økes prisene med 10 og 17 øre per kilo og arealtilskuddet med ni kroner per dekar. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Husdyrtilskudd

Det forventes ingen økning i kraftfôrprisen som følge av jordbruksoppgjøret, siden prisnedskrivningstilskudd er benyttet for å skrive ned kostnadene på råvarene til kraftfôr.

På gris øker målprisen med 1,46 kroner.

Melkeku: + 280 kr på alle dyr

Verpehøner: + 1 kr. på alle dyr opp til 5 000

Rugeegg: + 1 øre pr stk.

Driftstilskudd melk

Sone 1-4: + 5 000 kr

Sone 5: + 5 750 kr.

Sone 6-7: + 6 000 kr

Det er ingen økning i målpris på melk.

Driftstilskudd ammeku

Sone 1-4: + 107 kr. pr. ku opp til 40 kyr.

Sone 5-7: +140 kr. pr ku opp til 40 kyr.

Utmarksbeitetilskudd

+25 kr til alle dyreslag

Arealtilskudd

Korn: + 9 kr/dekar på alt areal

(ytterligere 7 kroner/daa for økologisk kornproduksjon)

Annonse

Potet: + 185 kr/dekar på alt areal

Avløsertilskudd

Satsene økes med 2,8 % taket heves med 2 400 kroner pr. foretak.

Melkekvoter

Det gis ekstra midler til statlig kjøp av melkekvote. Fra kvoteåret 2022 økes statlig andel av omsatt kvotemengde fra 20 % til 40 %, til pris 4 kr per liter. Dette gjelder både ku- og geitmelk.

Frukt, grønt og potet

Jordbruksavtalen for inneværende år har en stor satsing på grøntproduksjon som videreføres i den nye avtalen.Det gis også økte midler til investeringer innen grøntproduksjon.

Målprisene øker med 2,0 % for grønnsaker og frukt, distriktstilskuddet øker med 6,2 %.

Målprisen for matpotet øker med 13 øre/kg, og avrensordningen for potet styrkes.

Arealtilskuddet til poteter økes med 185 kr/daa for alle soner.

Korn og oljevekster

Mathvete: + 17 øre kg.

Matrug + 14 øre kg.

Bygg + 10 øre kg.

Havre + 13 øre kg.

Fôrhvete/fôrrug + 10 øre kg.

Erter til modning + 17 øre kg.

Såkorn + 12 øre kg.

Oljevekster: + 17 øre kg.

Her finner du fordelingskjema og sluttprotokoll for jordbruksforhandlingene

Neste artikkel

Gimming håper på samlet front også i 2022