Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jødahl Skuterud innstilt som styreleder i FK Agri

Anne Jødahl Skuterud innstilt som styreleder i Felleskjøpet Agri for en fjerde periode.

Skuterud ble valgt som styreleder første gang i 2016 etter å ha sittet de tre år foregående årene som styremedlem, melder FK Agri.

Harald A. Lein er innstilt på gjenvalg som nestleder for en ny periode. Alle øvrige styremedlemmer som er på valg er innstilt for en ny periode i Felleskjøpet Agris styre.

– Anne Jødahl Skuterud leder styrets arbeid svært godt og representerer selskapet utad på en samlende måte. Hennes profil med solid næringslivserfaring kombinert med dype røtter i landbruket er avgjørende for jobben. Felleskjøpet står overfor store endringer de neste årene. Valgkomiteen har derfor valgt å fokusere på stabilitet med gjenvalg av alle eiertillitsvalgte i sin innstilling. Styret jobber godt sammen og er svært motivert for å gjøre jobben på vegne av medlemmene, samtidig som de har den rette kompetansen til å utvikle selskapet videre, sier leder av valgkomiteen, Oddvar Tynes.

Annonse

Skuterud ser frem til å fortsette arbeidet som styreleder.

– Hovedjobben for Felleskjøpet er å fortsette arbeidet med å styrke bondens økonomi på kort og lang sikt. Vi er bondens partner og jobber kontinuerlig med å forbedre våre leveranser til bonden. I tillegg er vi opptatt av at samfunnets forståelse for norsk matproduksjon styrkes, sier Anne Jødahl Skuterud.

– Samfunnets søkelys på klima og bærekraft inneholder både utfordringer og muligheter for norsk landbruk. Det er spennende tider, og Felleskjøpet har en nøkkelrolle i fremtidens løsninger for landbruket. Dette er en jobb jeg brenner for og gleder meg til å fortsette, legger hun til.

Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli og Karl-Oscar Fosshaug er på valg i år. Alle innstilles for en ny toårs periode.

Thor Johannes Rogneby og Trond Petter Ristad kommer inn ny som henholdsvis første og tredje vara.

Neste artikkel

Tørke ga 100-millionerssmell