Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jobber med alternativ drift på Otta

Arbeidsgruppa for etablering av nye Gudbrandsdal Slakteri, med samarbeidspartnere, er i gang med å tegne og kostnadsberegne nytt slakteri på Otta. Samtidig jobber Nortura med alternativ drift.

Skjebnetid: Både Nortura og en lokal arbeidsgruppe jobber på hver sin kant ufortrødent videre med å få etablert alternativ drift på Otta. Eksisterende slakteri er vedtatt nedlagt i 2020. (Foto: Anders Sandbu)
Skjebnetid: Både Nortura og en lokal arbeidsgruppe jobber på hver sin kant ufortrødent videre med å få etablert alternativ drift på Otta. Eksisterende slakteri er vedtatt nedlagt i 2020. (Foto: Anders Sandbu)

Nortura og en lokal arbeidsgruppe jobber på hver sin kant ufortrødent videre med å få etablert alternativ drift på Otta, etter Norturas beslutning før jul om å legge ned slakteriet og hjørnesteinsbedriften.

Sist uke avholdt arbeidsgruppa for nye Gudbrandsdal Slakteri et nytt møte. Her ble kostnader og konkrete løsninger for nytt slakteri diskutert.

Får hjelp fra Danmark

Etter planen, skal en beslutning om etablering av nytt slakteri være klar 1. mars. I februar skal arbeidstegninger for nytt Otta-slakteri være laget.

– Det er nå satt i gang et arbeid med å tegne og kostnadsregne et nytt slakteri. NIRAS ved Bjarne Christensen med flere – planleggere fra Danmark – deltok i arbeidsmøtet. Tegningene er planlagt ferdig i midten av februar, opplyser Sel-ordfører Eldri Siem (Sp) i en sms til Bondebladet.

NIRAS er blant Skandinavias ledende rådgivende ingeniørvirksomheter, og har ifølge hjemmesiden kompetanse innenfor et bredt spekter av områder – herunder prosessindustri, miljø og infrastruktur.

Selskapet har vært involvert i flere store prosjekter, og designet blant annet Marine Harvests fabrikkutvidelse av lakseslakteriet Ryfisk i Norge.

– Del av en større matsatsing

Siem bekrefter at arbeidsgruppa planlegger etablering av et nytt slakteri for storfe og sau.

– Det var et svært godt samarbeidsklima under møtet. Dette er del av en større matsatsing i Gudbrandsdalen. Målet er at det skal bli lokal verdiskaping, skriver Siem.

Som Bondebladet omtalte sist uke, er det nå to eksterne aktører som kan være aktuelle for å bidra finansielt til etablering av nytt Otta-slakteri: Fatland og Jæder. Begge har vært i området for å se på slakteritomt.

Annonse

Også Nordfjord Kjøtt har vært en interessent, men ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er nå denne aktøren ute av diskusjonen.

De totale etableringskostnadene er anslått til å ligge et sted mellom 200 og 300 millioner kroner, avhengig av hvilke løsninger som velges.

Nortura: – Vi jobber på spreng

Under konsernstyremøtet sist uke, stadfestet Nortura stenging av eksisterende slakteri i 2020. Samtidig jobber Nortura for fullt med å få etablert alternativ drift på Otta. I utgangspunktet er det uaktuelt for Nortura å selge bygget.

Styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura vil ikke gå inn på hvilke løsninger for en alternativ drift som nå er mest aktuelle for Norges største kjøttkonsern.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om det, rett og slett fordi det er så viktig at vi ikke går ut med noe som det ikke blir noe av – eller som blir feil. Det ville vært ganske katastrofalt. Men det jobbes på spreng for å se på hva vi kan få til. Vi vil komme tilbake til dette så fort noe er klart, sier Hasvang Vaag til Bondebladet.

Hun forteller at det Nortura måtte komme opp med av løsninger, må gjennom en investeringskomité så vel som konsernledelsen. Samtidig er det mange lokale arbeidsplasser på spill, og i Gudbrandsdalen er man utålmodig med å få på plass ny drift i 2020 eller 2021.

– Jeg håper at vi i slutten av måneden kan begynne å være mer konkret, sier styrelederen.

Går sin gang på Rudshøgda

Hvor mange av de 63 ansatte på Otta som vil få tilbud om å bli med videre i Nortura, er fortsatt uvisst.

I tillegg til nedleggelsen av Nortura Otta, som ikke er datofestet, blir det flere endringer på Norturas Rudshøgda-anlegg. Der skal storfeprosessen oppgraderes, samtidig som skjæreaktiviteten skal overføres til andre anlegg.

Lokale Nortura-tillitsvalgte i Gudbrandsdalen har i Nationen tatt til orde for at Nortra-styret bør avvente store investeringer på Rudshøgda inntil et nytt slakteri er etablert på Otta. Men det er uaktuelt for styret.

– Prosessen der går sin gang, sier Hasvang Vaag.

Arbeidsgruppa har sett på muligheten for et nytt slakteri under en kombinert samvirke- og aksjeselskapsmodell. Vaag mener man burde ha støttet opp om en samvirkemodell, men vil ellers ikke mene noe om hva arbeidsgruppa bør gjøre i den videre prosessen.

Neste artikkel

Nytt tilfelle av afrikansk svinepest i Tyskland