Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Island vil endre landbruksavtale med EU

Island vil kutte importen av landbruksprodukter fra EU og krever nye forhandlinger etter brexit. Den norske regjeringen vil ikke se på avtalene på nytt.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Før jul varslet islendingene at de mener tollavtalen for landbruksprodukter bryter med EØS-avtalen, skriver Nationen.

Landbruk er ikke en del av EØS, men avtalen sier at fjerning av handelshindringer skal skje «på gjensidig fordelaktig basis». Med omfattende import fra EU og lite eksport fra Island, mener sistnevnte at betingelsen ikke er oppfylt.

I tillegg mister Island et viktig eksportmarked i EU etter at britene forlot unionen.

Annonse

– Balansen avtalene var basert på er forstyrret, og vi vil rette opp dette ved å be EU om en gjennomgang av landbruksavtalen. Jeg er overbevist om at det vil føre til en bedre balanse og dermed bedre tjene Islands interesser, sier utenriksminister Gudlaugur Thor Thordarson i en pressemelding.

Også Norge opplever økende import og minskende eksport av landbruksprodukter, men det er ikke aktuelt å reforhandle den norske landbruksavtalen med EU, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Storbritannias uttreden av EU endrer ikke avtalene Norge har med EU om handel med landbruksvarer, slik de er vedtatt av Stortinget, sa hun på Stortinget i november.

Norge har imidlertid varslet ønske om å reforhandle fiskeriavtalen med EU i kjølvannet av brexit.

Neste artikkel

Import fra Storbritannia 2021