Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innstiller på gjenvalg av Lars Petter Bartnes

Valgnemnda i Bondelaget innstiller på gjenvalg av Lars Petter Bartnes som leder og Bjørn Gimming som første nestleder. Bodhild Fjelltveit er innstilt som ny andre nestleder

Lars Petter Bartnes (51) driver gård på Beitstad i Steinkjer kommune. Bartnes har vært leder i Norges Bondelag siden 2014. Bildet er fra årsmøtet i 2019. (Foto: Iver Gamme)
Lars Petter Bartnes (51) driver gård på Beitstad i Steinkjer kommune. Bartnes har vært leder i Norges Bondelag siden 2014. Bildet er fra årsmøtet i 2019. (Foto: Iver Gamme)

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag. Det skal gjennomføres digitalt onsdag 30. september.

Nemnda har vært opptatt av å sette sammen et styre for framtida. Ved siden av personlige kvalifikasjoner og egenskaper er det tatt hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser, skriver Bondelaget.

– Norges Bondelag skal ha et styre med medlemmer som bidrar til langsiktig strategisk tekning, som har solid markedsforståelse og evne til både å stille aktuelle spørsmål og komme med forslag til gode og modige svar. Vi har lett etter kandidater som ser helheten i landbrukspolitikken og har forståelse og interesse for organisasjonsbygging, sier Anne Kristine Rossebø, leder av valgnemnda.

– I tillegg har positivt engasjement og evne til kommunikasjon, også utover egne rekker, vært sentralt, legger hun til.

Ny nestleder fra Hordaland

Frøydis Haugen tar ikke gjenvalg og Bodhild Fjelltveit, Hordaland, som er medlem av styret i dag, er innstilt som ny andre nestleder. Fjelltveit driver gård i Bergen og ble valt som første vara til bondelagsstyret i 2016.

Annonse

Siden Fjelltveit ikke er på valg, er Arthur Salte fra Rogaland innstilt som nytt styremedlem for ett år.

Som nytt styremedlem for to år, har nemnda innstilt Audhild Slapgård fra Trøndelag. Nemnda innstiller på gjenvalg av John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland, og av Arne Elias Østerås, Innlandet og representant fra Felleskjøpet.

Solveig Bratteng Rønning, Nordland og representant for Tine er innstilt som nytt styremedlem for ett år, (suppleringsvalg). Nils Asle Dolmseth tok ikke gjenvalg til styret i Tine i vår.

Erling Aas-Eng, Hedmark og Merethe Sund, fra Nordland og Nortura er ikke på valg.

Som varamedlemmer foreslår valgnemnda gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. varamedlem, Thorleif Müller, Vestfold som nytt 2. varamedlem og Ragnhild Duserud, Østfold som ny 3. vara.

Ny ordfører og varaordfører

Valgnemnda innstiller på ny ordfører og varaordfører i hhv. Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold/Telemark og Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag. Anne Kristine Rossebø er innstilt som leder av valgnemnda for ett år (gjenvalg).

Neste artikkel

Bondelaget vil ha bedre plastrutiner på hver enkelt gård